Element filtrujący w systemach odwadniających

Geowłóknina filtracyjna
Secutex® 151 GRK 3

Funkcje:

  • Warstwa oddzielająca podłoże rury od drobnoziarnistego podłoża

  • Geowłóknina filtracyjna owinięta wokół kolektora wody z kruszywa żwirowego, aby zapobiec infiltracji drobnych cząstek z otaczającej gleby i zatykaniu się kolektora.

Zalety:

  • Odporność na typowe warunki instalacji
  • Elastyczny i łatwo dopasowujący się do normalnych nierówności gleby
  • Długotrwała wydajność filtra dzięki większej grubości włókniny
Loading...