Rozwiązania dla inżynierii hydraulicznej

Istnieje wiele zastosowań i zalet systemów geotekstylnych w nowoczesnej inżynierii wodnej. Wysokowydajne rozwiązania Naue zapewniają m.in. systemy dla skarp wałów przeciwpowodziowych i przedpola, łatwą do wdrożenia hydroizolację dla ochrony przeciwpowodziowej, łagodzą wpływ poruszającej się wody, zapewniają planowaną żywotność konstrukcji morskich i zapewniają długoterminową ochronę infrastruktury przybrzeżnej.