Ochrona magazynów śniegu, lodowców i wody za pomocą izolacyjnej i odbijającej światło geowłókniny, niezawierającej mikroplastiku

Naue GlacierProtect

to izolacyjna i odbijająca światło geowłóknina wykonana w 100% z biodegradowalnej, o włóknach łączonych mechanicznie geowłókniny Secutex® Green, wykonanej wyłącznie z surowców odnawialnych. Jej właściwości trwale opóźniają topnienie pokładów śniegu i powierzchni lodowców. Ze względu na certyfikowaną biodegradowalność pod wpływem wszystkich istotnych warunków środowiskowych, pozostałości produktu nie szkodzą środowisku.

Naue GlacierProtect jest odporny na promieniowanie UV. Dlatego geowłóknina ta jest idealna do zastosowania na zewnątrz, w regionach górskich.

Typowe zastosowania Naue GlacierProtect

Magazynowanie śniegu

Ze względu na swoją grubość i wysoki współczynnik odbicia, Naue GlacierProtect doskonale nadaje się jako warstwa wierzchnia w magazynowaniu śniegu. Obejmuje to przechowywanie i przykrywanie starego śniegu w magazynach śniegu w okresie letnim. Dzięki magazynowaniu śniegu, działalność narciarska w regionach górskich może być zabezpieczona w dłuższej perspektywie poprzez dodanie zmagazynowanego śniegu do podstawowego systemu naśnieżania. Naue GlacierProtect składa się z naturalnych surowców i dlatego jest naturalnie bardzo odporna na promieniowanie słoneczne.

Ochrona lodowców

Dzięki Naue GlacierProtect wrażliwe obszary lodowców mogą być chronione przed dalszym topnieniem, co znacznie opóźnia ich topnienie. Test przeprowadzony w austriackich Alpach wykazał zmniejszenie topnienia o około 4 metry w ciągu 3 letnich miesięcy 2022 roku. Podpory kolejek linowych lub wyciągów narciarskich osadzone w lodzie mogą być chronione przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym za pomocą Naue GlacierProtect, co znacznie wydłuża żywotność tych obiektów infrastruktury.

Ochrona obszarów wejścia i zejścia z wyciągów narciarskich

Obszary śnieżne, z których intensywnie korzystają entuzjaści sportów zimowych, mogą być chronione w sposób przyjazny dla środowiska dzięki Naue GlacierProtect. Mogą to być na przykład obszary w pobliżu schronisk narciarskich, a także obszary wejścia i zejścia z wyciągów narciarskich. Naue GlacierProtect można rozwinąć na śniegu. Jeśli włóknina przymarznie do śniegu, ryzyko podniesienia takiej osłony z powodu zassania przez wiatr jest zmniejszone. Wszelkie pozostałości z Naue GlacierProtect, na przykład z włókien zamarzających w śniegu, są przekształcane w naturalne substancje w przyrodzie i metabolizowane przez naturalnie występujące mikroorganizmy.

Zalety Naue GlacierProtect

wykonana z Secutex® Green

  • Bardzo wysokie wartości odbicia (80% światła, 75% energii)
  • Wysoka izolacja termiczna dzięki grubości produktu
  • Oddychająca
  • Mniejsze zassanie przez wiatr ze względu na przepuszczalność powietrza i chropowatość powierzchni
  • Brak przedostawania się tworzyw sztucznych do środowiska podczas instalacji, eksploatacji lub demontażu
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Połączenie poprzez szycie na miejscu
  • Stosowana przędza jest również w 100% biodegradowalna – nawet w naturze

Funkcjonalna żywotność

Ze względu na niską aktywność biologiczną w zastosowaniach związanych z ochroną lodowców i magazynowaniem śniegu, można założyć wielokrotne użycie produktu. Jeśli jednak stopień zanieczyszczenia jest zbyt wysoki, a współczynnik odbicia został zbyt mocno zredukowany, geowłókninę należy wymienić na nową. Zużyta geowłóknina może być kompostowana, poddana recyklingowi termicznemu lub pokryta glebą. Jest ona w 100% przekształcana w biomasę,CO2 i wodę. We wszystkich ścieżkach utylizacji uwalniane jest tylko tyleCO2, ile zostało związane przez biomasę ze środowiska podczas jej tworzenia (wzrostu roślin).

Geowłóknina

Ze względu na przemysłową produkcję włókien i ciągły proces igłowania, gwarantowana jest powtarzalna jakość geowłókniny
. Naue GlacierProtect jest dostępna o gramaturze 500g/m² i szerokości 4 metrów. Inne gramatury oraz szerokości są dostępne na życzenie.

Technologia łączenia

Geowłóknina może być łączona na miejscu za pomocą zszywarek przystosowanych do grubych włóknin, również akumulatorowych. Zastosowana nić składa się z tego samego surowca co włókna i jest całkowicie biodegradowalna. W ten sposób tworzywa sztuczne nie przedostają się do wrażliwych obszarów w miejscch zastosowania.

Zrównoważony rozwój

Zmniejszenie emisji pochodzących z transportu i poprawa bilansu CO2.

Biodegradowalne

Certyfikowana degradowalność zarówno w kompostowaniu przemysłowym i gospodarstwach domowych, jak i w odpowiednich warunkach środowiskowych.

Surowce odnawialne

Stosowanie wyłącznie organicznych, naturalnych i odnawialnych surowców.

Metabolizowalne

Przetwarzanie organicznej geowłókniny przez organizmy glebowe, mikroorganizmy i grzyby.

Szacowany okres użytkowania w zależności od zastosowania i przewidywanych warunków środowiskowych

potwierdza zgodność produktu z normą Euronorm EN 13432, “Wymagania dotyczące odzysku opakowań przez kompostowanie i biodegradację”.

gwarantuje pełną biodegradowalność w kompoście ogrodowym.

gwarantuje biodegradowalność w kompostowni przemysłowej.

gwarantuje biodegradację w naturalnym środowisku słodkowodnym.

gwarantuje pełną biodegradację w naturalnej glebie.

gwarantuje biodegradowalność w naturalnym środowisku wody morskiej.