Włókniny jako warstwa ochronna formacji w warunkach specyficznych dla danego miejsca

Secutex® R 901 DB

Funkcje:

  • Separacja
  • Poprawa dla warstwy podłoża
  • Redukcja warstwy podłoża. Wymiana warstwy podłoża

Zalety:

  • Redukcja kosztów (redukcja warstw)
  • Redukcja kosztów utrzymania
  • Montaż na szynie i bez szyny
  • Poprawa stanu torowiska
Loading...