Maty drenażowe Secudrain®

Mata drenażowa Secudrain® to geokompozyt składający się z wytłaczanych, pofalowanych, pojedynczych włókien polimerowych rdzenia drenażowego i co najmniej jednej geowłókniny Secutex® jako warstwy separacyjnej / filtracyjnej. Wszystkie elementy wykonane są z polipropylenu i są ze sobą trwale połączone.

System przekrycia składowiska odpadów z matą drenażową Secudrain®

Typowe rozwiązania z Secudrain®

  • Odwadnianie warstw rekultywacyjnych / przekryć z gruntu na systemach uszczelniających

  • Odprowadzanie gazu pod systemami uszczelniającymi lub budynkami

  • Wykrywanie przecieków w wielowarstwowych systemach uszczelniających

  • Odprowadzanie wody przeciekowej w konstrukcjach budowlanych, takich jak przyczółki mostów, piwnice itp.

Wybrane zalety Secudrain®

Zaleta 1: Doskonałe właściwości długoterminowe geokompozytów drenażowych Secudrain®

Długoterminowe właściwości Secudrain® WD zostały szeroko zbadane zarówno w testach laboratoryjnych, jak i terenowych. Falista struktura rdzenia drenażowego zapewnia wysoką wydajność hydrauliczną w długim okresie czasu.

Zaleta 2: Secudrain® jest ekonomiczny i wydajny

Tradycyjne warstwy drenażowe składają się ze żwiru o grubości kilku decymetrów lub podobnego materiału gruboziarnistego. Secudrain® zastępuje materiał mineralny w sposób równoważny, przy znacznie zmniejszonym nakładzie pracy i mniejszym wykorzystaniu maszyn, dzięki łatwiejszemu transportowi i instalacji.

Zaleta 3: Termicznie połączone komponenty dają wysoką odporność na ścinanie

Geokompozyty Secudrain® osiągają wysoką wewnętrzną wytrzymałość na ścinanie dzięki termicznemu zespoleniu komponentów: geowłókniny z rdzeniem drenażowym. To odporne na ścinanie połączenie ułatwia również montaż paneli geokompozytu.

Pełzanie mat drenażowych Secudrain® WD pod wpływem obciążenia ściskającego