Secumat® Green Jute N: Zrównoważona ochrona przed erozją na skarpach, w rowach i potokach

Secumat® Green Jute N to rozwiązanie do zrównoważonej, tymczasowej ochrony przeciwerozyjnej. Składa się z siatki tkanej w osnowie (pionowo) i wątku (poziomo), z ruchomymi otworami.

Siatka wykonana jest w 100% z nieprzetworzonych włókien juty, które mają naturalną zmienność grubości podczas przędzenia i jest całkowicie biodegradowalna.

Typowe rozwiązania

  • Wsparcie roślinności w projektach infrastrukturalnych

  • Koryta ochronne
  • Ochrona przed przenikaniem gleby do zbiorników wód stojących

Korzyści

  • 100% biodegradowalna
  • Efektywność kosztowa dzięki minimalnej konserwacji i braku kosztów utylizacji
  • Szybka i łatwa instalacja oraz brak konieczności przykrycia
  • Może być używana w różnych zastosowaniach, takich jak skarpy o nachyleniu< 10°
  • Idealna w przypadkach, gdy rozwój roślinności wymaga okresu dłuższego niż 12 miesięcy.

Zalecenia dotyczące oprogramowania i produktów dla systemów przeciwerozyjnych

Systemy przeciwerozyjne Naue zapewniają tymczasową i trwałą ochronę przeciwerozyjną dla każdego zastosowania w postaci produktów Secumat®. Obejmuje to geokraty Secumat® ClassicLine, kotwy montażowe i stalowe szpilki, a także zintergowane maty 3D Mesh. Secumat® GreenLine wykorzystuje biodegradowalne produkty powierzchniowe i drewniane kołki do mocowania.

Oprogramowanie Naue Erosion Control

Oprogramowanie dla systemów przeciwerozyjnych Secumat® na skarpach, rowach i potokach.

Secumat® Green Coco

Rozwiązanie do zrównoważonej, tymczasowej ochrony przeciwerozyjnej wykonane w 100% z nieprzetworzonego włókna kokosowego i całkowicie biodegradowalne.

Mocowanie dla produktów z włókien naturalnych Secumat® Green

System zrównoważonej i bezpiecznej ochrony przeciwerozyjnej z jednego źródła.

Maty przeciwerozyjne Secumat® 3D Mesh

Modułowe geomaty do trwałej ochrony przeciwerozyjnej.

Secumat® Cell

Uniwersalne geokraty do trwałej ochrony przeciwerozyjnej.

Systemy mocowania i kotwienia Secumat®

Wysokiej jakości system trwałej i bezpiecznej ochrony przeciwerozyjnej z jednego źródła.