System Naue Wrap dla skarp zbrojonych i murów oporowych

System geosiatek Naue Wrap Secugrid® dla zbrojonych konstrukcji gruntowych, takich jak skarpy z gruntu zbrojonego i mury oporowe, wykorzystuje geosiatki Secugrid® zawijane w licu skarpy. W procesie przygotowania terenu i budowy wykorzystywane są tymczasowe szalunki, takie jak pale drewniane. Mechaniczna ochrona wysokiej nośności zbrojenia Secugrid® firmy Naue zapewniona jest przez instalację mat przeciwerozyjnych Secumat® lub geowłóknin Secutex®. Środki te zapewniają ochronę przeciwerozyjną gruntu.

Naue Wrap charakteryzuje się wysoką elastycznością w zakresie dostosowywania do wymagań i geometrii projektu, dając w rezultacie ekonomiczne i estetyczne rozwiązanie, umożliwiające wsparcie roślinności. Powierzchnie o nachyleniu do 70° mogą być pokryte roślinnością. Dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV można zapewnić poprzez instalację bloków okładzinowych lub innych odpowiednich materiałów.

Rozwiązania z Secugrid® m3 Wrap

 • Skarpy zbrojone porośnięte roślinnością o nachyleniu od 45° do 70°

 • Mury oporowe o nachyleniu do 90°, w połączeniu z okładziną panelową

Wybrane zalety Secugrid® m3 Wrap

 • Trwała stateczność nawet na skarpach o nachyleniu do 90°

 • Jedno źródło/system dla wszystkich potrzeb związanych ze zbrojeniem

 • Naturalne, zielone konstrukcje

 • Oszczędność zasobów i kosztów budowy, ze względu na możliwość ponownego wykorzystania szalunków.

 • Prosta konstrukcja

 • Wysoka nośność

 • Możliwe jest wykorzystanie gruntów miejscowych (w tym gruntów spoistych), co optymalizuje ekonomikę projektu, ze względu na zastosowanie bardziej przystępnych cenowo gruntów spoistych, zamiast ich utylizacji lub wymiany na grunty niespoiste

 • Geosiatki Secugrid® mogą być stosowane w gruntach stabilizowanych cementem lub wapnem

 • Zmienne elementy dystansowe umożliwiają dostosowanie lica skarpy do warunków miejscowych

 • Korzyści ekologiczne związane z wykorzystaniem gruntów lokalnych obejmują redukcję zanieczyszczeń pochodzących od transportu (i kosztów transportu) oraz ochronę zasobów naturalnych

Elementy systemu

 • Zbrojenie główne geosiatką Secugrid®

 • W przypadku wyższych konstrukcji, geosiatka Secugrid® do zbrojenia między warstwami

 • Tymczasowe szalunki

 • Mata przeciwerozyjna Secumat® lub geowłóknina Secutex®

 • Elementy łączące

 • Hydrosiew

Instalacja Secugrid® m3 Wrap

Dodatkowe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Clamp

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 50°

Secugrid® m3 Steel T

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel P

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Gabion

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Block

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Panel

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Nail

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°

Secugrid® m3 DW

Rozwiązanie:
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°