System Naue Steel T dla skarp zbrojonych i murów oporowych

Naue Steel T wykorzystuje zbrojenie główne geosiatkami Secugrid® w połączeniu z tymczasowymi okładzinami ze stalowej siatki zawijanej w licu, tworząc konstrukcje gruntu zbrojonego, które mogą być dostosowane do wielu kształtów i kątów nachylenia, umożliwiając jednocześnie wsparcie roślinności.

Na okładzinie Naue Steel T możliwe są nasadzenia roślinności dla skarp o nachyleniu do 70°. W przypadku bardziej stromych skarp konieczne są specjalne systemy nasadzeń oraz systemy nawadniające. Ochronę przeciwerozyjną na skarpach zapewniają geowłókniny Secutex® lub maty przeciwerozyjne Secumat®. System Naue Steel T do skarp zbrojonych i murów oporowych zapewnia znaczną elastyczność projektowania, umożliwiając w ten sposób dostosowanie do specyficznych wymagań i geometrii projektu, będąc jednocześnie bardzo ekonomicznym, szybkim w budowie i atrakcyjnym estetycznie, z naturalnym, zielonym licem.

Rozwiązania z Secugrid® m3 Steel T

 • Odbudowa osuwisk, skarp i nasypów

 • Stabilizacja skarp o nachyleniu do 70°

 • Skarpy porośnięte roślinnością o nachyleniu od 45° do 70°

 • Konstrukcje murów oporowych o nachyleniu do 90°

 • Drogowe i kolejowe ekrany akustyczne

 • Bariery chroniące przed spadającymi kamieniami

Wybrane zalety Secugrid® m3 Steel T

 • Trwała stateczność nawet dla nachylenia do 90°

 • Zielone rozwiązanie

 • Wysoka nośność

 • Zmienne elementy dystansowe umożliwiają dostosowanie lica skarpy do warunków miejscowych

 • Szybka i łatwa instalacja

 • Możliwe jest wykorzystanie gruntów miejscowych (w tym gruntów spoistych)

 • Niezwykle ekonomiczny ze względu na możliwość wykorzystania bardziej przystępnych cenowo gruntów spoistych zamiast ich utylizacji lub wymiany na grunty niespoiste.

 • Geosiatki Secugrid® mogą być stosowane z gruntami stabilizowanymi cementem i wapnem.

 • Korzyści ekologiczne związane z wykorzystaniem gruntów lokalnych obejmują redukcję zanieczyszczeń pochodzących od transportu (i kosztów transportu) oraz ochronę zasobów naturalnych

Elementy systemu

 • Zbrojenie geosiatką Secugrid®

 • Mata przeciwerozyjna Secumat® i/lub geowłóknina Secutex®

 • Elementy łączące

 • Hydrosiew

 • Stalowe szalunki, takie jak siatka stalowa

Instalacja Secugrid® m3 Steel T

Dodatkowe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Clamp

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 50°

Secugrid® m3 Wrap

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel P

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Gabion

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Block

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Panel

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Nail

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 60°

Secugrid® m3 DW

Rozwiązanie:
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°