System Naue Steel P dla skarp zbrojonych i murów oporowych

Naue Steel P łączy zbrojenie główne geosiatkami Secugrid® ze stałymi okładzinami lica ze stalowej siatki, tworząc konstrukcje gruntu zbrojonego, które mogą być dostosowane do wielu kształtów skarp. Możliwe są nasadzenia roślinności na skarpach o nachyleniu do 70°. W przypadku bardziej stromych skarp, na których wymagana jest roślinność, konieczne są specjalne systemy nasadzeń oraz systemy nawadniające.

W przypadku Naue Steel P, zbrojenie główne Secugrid® przymocowane jest do stalowych okryw lica (np. w kształcie litery L), aby stworzyć mocne połączenie. Ochronę przeciwerozyjną wzdłuż okładziny ze stali ocynkowanej zapewniają geowłókniny Secutex® lub maty przeciwerozyjne Secumat®. System Naue Steel P do skarp zbrojonych i murów oporowych charakteryzuje się wysoką elastycznością w zakresie dostosowywania do wymagań i geometrii projektu, dając w rezultacie ekonomiczne rozwiązanie, umożliwiające wsparcie roślinności.

Rozwiązania z Secugrid® m3 Steel P

 • Odbudowa osuwisk, skarp i nasypów

 • Stabilizacja skarp o nachyleniu do 70°

 • Skarpy porośnięte roślinnością o nachyleniu od 45° do 70°

 • Konstrukcje murów oporowych o nachyleniu do 90°

 • Drogowe i kolejowe ekrany akustyczne

 • Ochrona przed obrywami skalnymi

Wybrane zalety Secugrid® m3 Steel P

 • Trwała stateczność nawet dla nachylenia do 90°

 • Zielone rozwiązanie

 • Wysoka nośność

 • Zmienne elementy dystansowe umożliwiają dostosowanie lica skarpy do warunków miejscowych

 • Szybka i łatwa instalacja

 • Możliwe jest wykorzystanie gruntów miejscowych (w tym gruntów spoistych)

 • Niezwykle ekonomiczny ze względu na możliwość wykorzystania bardziej przystępnych cenowo gruntów spoistych zamiast ich utylizacji lub wymiany na grunty niespoiste.

 • Geosiatki Secugrid® mogą być stosowane z gruntami stabilizowanymi cementem i wapnem.

 • Korzyści ekologiczne związane z wykorzystaniem gruntów lokalnych obejmują redukcję zanieczyszczeń pochodzących od transportu (i kosztów transportu) oraz ochronę zasobów naturalnych

Elementy systemu

 • Zbrojenie geosiatką Secugrid®

 • Mata przeciwerozyjna Secumat® i/lub geowłóknina Secutex®

 • Elementy łączące

 • Hydrosiew

 • Okładziny ze stali ocynkowanej

Instalacja Secugrid® m3 Steel P

Dodatkowe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Clamp

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 50°

Secugrid® m3 Wrap

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel T

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Gabion

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Block

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Panel

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Nail

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 60°

Secugrid® m3 DW

Rozwiązanie:
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°