System Naue Block dla murów oporowych i przyczółków mostowych

Gdy planowane są nasypy o kącie nachylenia przekraczającym 70°, pokrycie powierzchni roślinnością jest zwykle niemożliwe lub wymaga znacznych i potencjalnie kosztownych prac. Sytuacje te wymagają twardszych okładzin zewnętrznych, co zwiększa znaczenie estetyki powierzchni wzmocnionej konstrukcji. System Naue Block dla murów oporowych i przyczółków mostowych to system geosiatek Secugrid® do wzmacniania konstrukcji ziemnych i murów przy jednoczesnym zastosowaniu bloków, prefabrykatów betonowych, kamienia naturalnego i innych okładzin zapewniających elastyczność projektowania.

Geosiatki Secugrid® są umieszczane między elementami okładzinowymi i zakotwiczone w glebie, zapewniając wyjątkową stabilność strukturalną. Ta wytrzymałość umożliwia Naue Block dostosowanie się do specyficznych wymagań projektowych, pozwala na uzyskanie wielu kształtów murów lica (w tym zaokrąglonych narożników) dając w efekcie ekonomiczne i estetyczne rozwiązania. W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie dodatkowej ochrony mechanicznej poprzez zainstalowanie geowłókniny filtracyjnej za okładziną. Możliwe jest budowanie skarp i murów o nachyleniu do 90°.

Rozwiązania Secugrid® m3 Block

 • Mury oporowe wszelkiego rodzaju

 • Konstrukcje nasypów

 • Przyczółki mostowe

 • Zastąpienie grawitacyjnych murów oporowych

 • Drogowe i kolejowe ekrany akustyczne

Wybrane zalety Secugrid® m3 Block

 • Szybka i łatwa instalacja

 • Elastyczne projektowanie lica

 • Efektywność kosztowa, ze względu na możliwość wykorzystania gruntów miejscowych (w tym gruntów spoistych)

Elementy systemu

 • Zbrojenie główne geosiatką Secugrid®

 • Bloki, prefabrykaty betonowe lub okładziny z kamienia naturalnego.

 • Geowłóknina filtracyjna Secutex®, w zależności od wymagań projektu

Montaż Secugrid® m3 Block

Dodatkowe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Clamp

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 50°

Secugrid® m3 Wrap

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel T

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel P

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Gabion

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Panel

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Nail

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°

Secugrid® m3 DW

Rozwiązanie:
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°