Secumat® Green Coco: Zrównoważona ochrona przed erozją na skarpach, w rowach i potokach

Secumat® Green Coco to rozwiązanie do zrównoważonej, tymczasowej ochrony przeciwerozyjnej wykonane w 100% z nieprzetworzonego włókna kokosowego i całkowicie biodegradowalne.

Secumat® Green Coco jest dostępny jako

 • Siatka (N)
 • Mata (M)
 • Rolka (R)

Secumat® Green Coco N

Secumat® Green Coco N to rozwiązanie do zrównoważonej, tymczasowej ochrony przeciwerozyjnej. Składa się z dwuwarstwowego, w 100% nieprzetworzonego włókna kokosowego, tkanego mechanicznie w siatkę w osnowie i wątku i jest całkowicie biodegradowalne.

Secumat® Green Coco N opóźnia spływ powierzchniowy wody i stabilizuje powierzchnię gleby, znacznie zmniejszając ryzyko jej erozji. Trzy różne warianty siatki z włókna kokosowego spełniają wiele różnych wymagań projektowych pod względem wytrzymałości na rozciąganie i żywotności.

Typowe rozwiązania

 • Roślinność na zboczach rowów/potoków
 • Wały wegetacyjne
 • Zabezpieczanie i nasadzenia roślinnością skarp infrastrukturalnych

Korzyści

 • 100% biodegradowalna
 • Efektywność kosztowa dzięki minimalnej konserwacji i braku kosztów utylizacji
 • Szybka i łatwa instalacja oraz brak konieczności przykrycia
 • Może być używany w różnych zastosowaniach, takich jak skarpy o nachyleniu > 35°
 • Idealna w przypadkach, gdy rozwój roślinności wymaga okresu dłuższego niż 12 miesięcy.

Secumat® Green Coco M

Secumat® Green Coco M to rozwiązanie do zrównoważonej, tymczasowej ochrony przeciwerozyjnej. Ta mata z włókna kokosowego jest obustronnie zabezpieczona za pomocą maty i włóknien jutowych. Wypełnienie stanowi w 100% biodegradowalne, nieprzetworzone włókno kokosowe.

Struktura włókien działa jak separacyjna i gruboziarnista warstwa filtracyjna skutecznie zmniejszając energię erozyjną opadów i płynącej wody.

Wypełnienie z włókna kokosowego chroni również rosnącą pod nim roślinność przed znacznymi wahaniami temperatury i ogranicza parowanie wody z powierzchni gruntu.

Typowe rozwiązania

 • Skarpy porośnięte roślinnością
 • Roślinność niecki koryta
 • Ochrona przed wymywaniem w systemach okładzinowych lica

Korzyści

 • 100% biodegradowalna
 • Efektywność kosztowa dzięki minimalnej konserwacji i braku kosztów utylizacji
 • Szybka i łatwa instalacja oraz brak konieczności przykrycia
 • Może być używana w różnych zastosowaniach, takich jak skarpy o nachyleniu < 40°
 • Idealna w przypadkach, gdy rozwój roślinności wymaga okresu dłuższego niż 12 miesięcy.

Secumat® Green Coco R

Secumat® Green Coco R to rozwiązanie do zrównoważonej, tymczasowej ochrony przeciwerozyjnej.

Składa się z bezpiecznie zawiązanej siatki wykonanej z mechanicznie skręconych włókien kokosowych, w formie tuby, wypełnionej nieprzetworzonymi włóknami kokosowymi.

Secumat® Green Coco R są używane zawsze jako gotowe elementy, gdy faszyna brzegowa lub rolki trzciny nie są w stanie sprostać wymaganiom projektu, na przykład podczas zabezpieczania podnóża skarpy lub do tymczasowych interwencji w przypadku transportu materiału mineralnego i regulacji płynącej wody.

Typowe rozwiązania

 • Skarpy porośnięte roślinnością
 • Roślinność niecki koryta
 • Zabezpieczanie zboczy rowów/potoków

Korzyści

 • 100% biodegradowalna
 • Efektywność kosztowa dzięki minimalnej konserwacji i braku kosztów utylizacji
 • Zmniejszenie zmętnienia wody i zamulenia dna rowu/potoku

Zalecenia dotyczące oprogramowania i produktów dla systemów przeciwerozyjnych

Systemy przeciwerozyjne Naue zapewniają tymczasową i trwałą ochronę przeciwerozyjną dla każdego zastosowania w postaci produktów Secumat®. Obejmuje to geokraty Secumat® ClassicLine, kotwy montażowe i stalowe szpilki, a także zintergowane maty 3D Mesh. Secumat® GreenLine wykorzystuje biodegradowalne produkty powierzchniowe i drewniane kołki do mocowania.

Oprogramowanie Naue Erosion Control

Oprogramowanie dla systemów przeciwerozyjnych Secumat® na skarpach, rowach i potokach.

Secumat® Green Jute N

Rozwiązanie do zrównoważonej, tymczasowej ochrony przeciwerozyjnej wykonane w 100% z nieprzetworzonego włókna jutowego i całkowicie biodegradowalne.

Mocowanie dla produktów z włókien naturalnych Secumat® Green

System zrównoważonej i bezpiecznej ochrony przeciwerozyjnej z jednego źródła.

Maty przeciwerozyjne Secumat® 3D Mesh

Modułowe geomaty do trwałej ochrony przeciwerozyjnej.

Secumat® Cell

Uniwersalne geokraty do trwałej ochrony przeciwerozyjnej.

Systemy mocowania i kotwienia Secumat®

Wysokiej jakości system trwałej i bezpiecznej ochrony przeciwerozyjnej z jednego źródła.