System Naue Panel dla murów oporowych i przyczółków mostowych

Gdy planowane są nasypy o kącie nachylenia przekraczającym 70°, pokrycie powierzchni roślinnością jest zwykle niemożliwe lub wymaga znacznych i potencjalnie kosztownych prac. Sytuacje te wymagają twardszych okładzin zewnętrznych i zbrojenia o dużej wytrzymałości, ale stosowanie estetycznych, ekonomicznych okładzin jest nadal możliwe. System Naue Panel dla murów oporowych i przyczółków mostowych zapewnia wysokowytrzymałe zbrojenie konstrukcji ziemnych i murów oraz wykorzystuje prefabrykowane panele betonowe do elastycznego projektowania lica.

Geosiatki Secugrid® są instalowane pomiędzy elementami okładziny lica lub łączone z nimi. Naue Panel charakteryzuje się wysokim stopniem możliwości projektowych, dzięki czemu można go dostosować do specyficznych wymagań projektu, różnych geometrii murów i atrakcyjnych, estetycznych okładzin lica, a jednocześnie jest niezwykle efektywny kosztowo oraz szybki i łatwy w budowie. Możliwe jest budowanie skarp i murów o nachyleniu do 90°.

Rozwiązania z Secugrid® m3 Panel

 • Mury oporowe wszelkiego rodzaju
 • Przyczółki mostowe
 • Zastąpienie grawitacyjnych murów oporowych
 • Drogowe i kolejowe ekrany akustyczne

Wybrane zalety Secugrid® m3 Panel

 • Szybka i łatwa konstrukcja
 • Elastyczne projektowanie i konfigurowanie lica
 • Wysoka nośność
 • Geosiatki Secugrid® mogą być stosowane z gruntami stabilizowanymi cementem i wapnem.
 • Umożliwia stosowanie różnych, dopasowanych do wymagań projektu, estetycznych okładzin
 • Możliwość kształtowania specjalnych układów i narożników murów (np. zaokrąglonych).
 • Możliwość stosowania gruntów miejscowych i kamieni

Elementy systemu

 • Zbrojenie główne geosiatką Secugrid® PET
 • Prefabrykowane panele betonowe

Montaż Secugrid® m3 Panel

Dodatkowe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Clamp

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 50°

Secugrid® m3 Wrap

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel T

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel P

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Gabion

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Block

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Nail

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 60°

Secugrid® m3 DW

Rozwiązanie:
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°