System Naue Nail dla skarp z gruntu zbrojonego o nachyleniu do 60°

System Naue Nail do wzmacniania skarp łączy wytrzymałość i trwałość geosiatek Secugrid® z gwoździami gruntowymi, tworząc system wzmacniania stromych skarp o nachyleniu do 60°.

Geosiatka Secugrid®, dzięki jednorodnej, płaskiej konstrukcji prętów i wyjątkowej wytrzymałości połączeń, zapewnia główne wzmocnienie w kierunku nachylenia skarpy. Zwymiarowane gwoździe gruntowe rozmieszczone są równomiernie na zainstalowanym zbrojeniu Secugrid®, które pokrywa powierzchnię skarpy.

Dodatkowo, nad zbrojeniem powierzchniowym Secugrid®, instalowana jest mata przeciwerozyjna Secumat®, przed zamocowaniem gwoździ gruntowych. Wypełniony wierzchnią warstwą gleby Secumat® zapewnia wsparcie dla rozwoju roślinności na zielonych skarpach. Tam gdzie jest to wymagane lub preferowane, można szybko i skutecznie wykonać nasadzenia roślinnością za pomocą hydrosiewu. System Naue Nail może zapewnić tymczasowe lub stałe wzmocnienie stromych skarp. Charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności, pozwalając na znaczne dostosowanie do specyficznych wymagań projektu i uwarunkowań terenowych, zapewniając jednocześnie bardzo wytrzymałe, a jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie do wzmacniania skarp z naturalną, długotrwałą pokrywą roślinną.

Geosiatki do zbrojenia gruntu Secugrid® zaprojektowane są w ten sposób, aby dostosować się do różnych warunków terenowych i dostępnych materiałów wypełnienia, w tym do wyzwań związanych z szerokim zakresem miejscowych warunków gruntowych – zmniejszając w ten sposób potrzebę specjalnego, kosztownego wypełnienia.

Rozwiązania z Secugrid® m3 Nail

 • Jako alternatywa dla tymczasowej stabilizacji wykopów
 • Na obszarach ze skałami miękkimi lub sypkimi i w ograniczonym zakresie na obszarach ze skałami twardymi

Wybrane zalety Secugrid® m3 Nail

 • Nachylenie do 60°
 • Trwała stateczność
 • Chroni przed uszkodzeniem skarpy i osunięciami
 • Bezpośrednia ochrona skarpy bez konieczności usuwania gruntu

 • Umożliwia rozwój roślinności dla bardziej ekologicznych projektów
 • Łatwy i szybki montaż bez utraty bezpieczeństwa konstrukcji

Elementy systemu

 • Zbrojenie geosiatką Secugrid®
 • Gwoździe gruntowe
 • Mata przeciwerozyjna Secumat®
 • Elementy łączące
 • Hydrosiew

Montaż Secugrid® m3 Nail

Dodatkowe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Clamp

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 50°

Secugrid® m3 Wrap

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel T

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel P

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Gabion

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Block

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Panel

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 DW

Rozwiązanie:
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°