System Naue Gabion dla zbrojonych konstrukcji gruntowych

System Naue Gabion dla zbrojonych konstrukcji gruntowych wykorzystuje geosiatki Secugrid® do tworzenia konstrukcji zbrojonych z licami gabionowymi. Geosiatki Secugrid® są instalowane między warstwami gabionów i zakotwiczane w gruncie.

System jest wysoce elastyczny w zakresie projektowania i instalacji, dostosowując się do specyficznych dla projektu wymagań gruntowych i geometrii. Ta elastyczność maksymalizuje ekonomikę projektu i opcje estetyczne. W zależności od wymagań miejscowych, stabilność erozyjna konstrukcji z gruntu zbrojonego może być zapewniona przez instalację geowłókniny filtracyjnej Secutex®, za warstwami gabionów. Możliwe jest budowanie skarp i murów o nachyleniu do 90°.

Rozwiązania z Secugrid® m3 Gabion

 • Mury oporowe wszelkiego rodzaju

 • Konstrukcje nasypów

 • Przyczółki mostowe

 • Zastąpienie grawitacyjnych murów oporowych

 • Drogowe i kolejowe ekrany akustyczne

 • Systemy absorpcji obciążenia gruntu

Wybrane zalety Secugrid® m3 Gabion

 • Wysoka nośność

 • Szybka i łatwa konstrukcja

 • Elastyczne projektowanie i konfigurowanie lica

 • Możliwość kształtowania specjalnych układów i narożników murów gabionowych (np. zaokrąglonych).

 • Możliwość stosowania gruntów miejscowych i kamieni

 • Geokraty Secugrid® mogą być stosowane w gruntach stabilizowanych cementem lub wapnem.

 • Umożliwia uzyskanie atrakcyjnej estetyki poprzez szeroki wybór różnych rodzajów i rozmiarów kamienia

 • Wybory estetyczne mogą obejmować dowolne kruszywo

Elementy systemu

 • Zbrojenie geosiatką Secugrid®

 • Kosze gabionowe

 • W zależności od projektu, geowłóknina Secutex®

Montaż Secugrid® m3 Gabion

Dodatkowe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Clamp

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 50°

Secugrid® m3 Wrap

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel T

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel P

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Block

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Panel

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Nail

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 60°

Secugrid® m3 DW

Rozwiązanie:
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°