System skarp z gruntu zbrojonego i stromych zboczy Naue Clamp

System Naue Clamp Secugrid® łączy wysokiej wytrzymałości zbrojenie z dodatkową ochroną przeciwerozyjną nasypów, konstrukcji ziemnych i stromych skarp o nachyleniu do 50°. Naue Clamp obejmuje poziomą instalację geosiatki Secugrid® i np. mat przeciwerozyjnych Secumat®, zabezpieczonych kotwami typu U.

Układ ten jest wypełniony wierzchnią warstwą gleby, stanowiącą wsparcie dla roślinności i może być stosowany w połączeniu z technologiami zapewniającymi szybki wzrost roślin, takimi jak hydrosiew. NAUE Clamp zabezpiecza zarówno tymczasowe, jak i stałe konstrukcje skarp, a wytrzymałość systemu pozwala na znaczną elastyczność. Specyficzne wymagania projektowe oraz unikalna geometria zboczy i roślinność znajdują możliwość zastosowania w jednym, ekonomicznym, naturalnie wyglądającym systemie.

Instalacja mat przeciwerozyjnych Secumat®

Rozwiązania z Secugrid® m3 Clamp

 • Tamy i wały przeciwpowodziowe

 • Odbudowa skarp i nasypów

 • Wzmocnienie nasypów

Wybrane zalety Secugrid® m3 Clamp

 • Trwała stateczność nawet na skarpach o nachyleniu do 50°

 • Ochrona przed awariami skarp i osunięciami ziemi

 • Szybka i łatwa instalacja

 • Możliwe jest wykorzystanie gruntów miejscowych (w tym gruntów spoistych), co optymalizuje ekonomikę projektu, ze względu na zastosowanie bardziej przystępnych cenowo gruntów spoistych, zamiast ich utylizacji lub wymiany na grunty niespoiste

 • Geosiatki Secugrid® mogą być stosowane z gruntami stabilizowanymi cementem i wapnem

 • Korzyści ekologiczne związane z wykorzystaniem gruntów lokalnych obejmują redukcję zanieczyszczeń pochodzących od transportu (i kosztów transportu) oraz ochronę zasobów naturalnych

Elementy systemu

 • Zbrojenie geosiatką Secugrid®

 • Mata przeciwerozyjna Secumat®

 • Kotwy mocujące

 • Roślinność, np. poprzez hydrosiew

Instalacja Secugrid® m3 Clamp

Dodatkowe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Wrap

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel T

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel P

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Gabion

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Block

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Panel

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Nail

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 60°

Secugrid® m3 DW

Rozwiązanie:
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°