Loading...
NAUE SECUGRID® M3 SYSTEM WRAP 2018-06-04T10:44:31+00:00

NAUE WRAP

NAUE WRAP

Sistemul NAUE WRAP pentru structuri din pământ armat utilizează straturi de pământ “împachetate” în geogrile Secugrid®, care sunt întoarse la fața pantei. Pentru pregătirea amplasamentului și construcție se folosesc cofraje temporare, cum ar fi cele de lemn. Pentru protecția filtrantă și antierozională a structurilor din pământ armat construite cu geogrile de modul inalt Secugrid, fabricate de NAUE, pot fi folosite geotextile de protectie Secutex și saltele antierozionale Secumat. NAUE WRAP este foarte adaptabil la cerințele specifice ale proiectelor și la diverse configurații ale terenului, ceea ce duce la obținerea de soluții economice și estetice, capabile să susțină creșterea vegetației. Cu ajutorul acestui sistem se pot înierba pante cu înclinare de până la 70°. Suplimentar, protecția împotriva razelor ultraviolete dacă fațada nu se înierbează (de exemplu la zidurile de sprijin cu pantă mai mare de 70°) se poate asigura prin fațade din piatră sau alte materiale adecvate.

 • Pante înierbate cu înclinare între 45° și 70°
 • Ziduri de sprijin de până la 90°, în combinație cu fațadă din panouri
 • Geogrilă Secugrid® PET pentru armare principală
 • Pentru construcții mai înalte, geogrilă Secugrid® PET pentru armare secundară între straturi
 • Cofraje temporare
 • Saltea antierozională Secumat® sau geotextile nețesute Secutex®
 • Elemente de fixare
 • Strat de vegetalizare (prin hidroînsămânțare)
 • Stabilitate permanentă, chiar și pe pante de până la 90°;
 • Toate materialele geosintetice necesare sistemului provin din aceeași sursă;
 • Construcții cu aspect verde, natural;
 • Conservarea resurselor (și reducerea costurilor) -cofrajele se pot refolosi;
 • Construcție simplă;
 • Capacitate de preluare a unor încărcări mari;
 • Se pot utiliza pământurile disponibile pe amplasament (inclusiv pământurile coezive), lucru care duce la reducerea costurilor, din moment ce pământurile coezive mai ieftine se pot folosi în loc să fie eliminate sau înlocuite cu pământuri necoezive;
 • Geogrilele Secugrid® pot fi utilizate cu pământuri stabilizate cu ciment sau var;
 • Distanțierii permit ajustarea profilului pantei;
 • Beneficiile ecologice asociate cu folosirea pământurilor disponibile local includ reducerea poluării (și a costurilor) ca urmare a transportului acestora și conservarea resurselor naturale.

NAUE M3 WRAP INSTALLATION