ISO 9001

ISO 50001

Marcaj CE

…monitorizarea continuă a materiilor prime, componentelor, producției și produselor

Toate fluxurile de materii prime, fibre sau componente necesare pentru fabricarea materialelor noastre geosintetice fac obiectul unei analize stricte. Certificatele de conformitate, trimise de către furnizorii materialelor de bază, sunt analizate și catalogate în conformitate cu procedurile noastre specifice pentru produse.

În timpul procesului de producție al materialelor noastre geosintetice, se adoptă măsuri suplimentare de asigurare a calității. Pentru a asigura eficacitatea personalului, angajații departamentului de asigurare a calității lucrează independent de cei din departamentul de producție.

După ce au fost adoptate toate măsurile de asigurare a calității, așa cum este specificat în planul de asigurare a calității, se va emite un certificat de inspecție în conformitate cu ISO 10204. Materialul va părăsi fabrica doar după ce a trecut toate verificările de calitate și are întocmite toate documentele suport.

Aceste măsuri de asigurare a calității sunt adoptate pentru toate produsele noastre, în conformitate cu standardele actuale și ghidurile în vigoare. Acest control continuu al procesului de fabricație garantează caracteristicile de performanță ale produselor și permite existența unei trasabilități de la materia primă la produsul finit.

Materialele geosintetice produse de NAUE sunt supuse, de asemenea, și unor controale de calitate de terță parte, acestea fiind efectuate în mod uzual de două ori pe an. Experți independenți obțin mostre de materiale de la diferite facilități de producție ale NAUE, precum și din diverse stocuri de produse. Caracteristicile materialelor geosintetice sunt testate și documentate în detaliu, inclusiv notarea proceselor de producție, tipul și gradul de control al calității procesului de producție și orice alte observații relevante.

Produse cu proprietăți specifice pentru anumite proiecte

În cazuri speciale, apelăm la experți independenți pentru testarea proprietăților specifice ale produselor în funcție de proiect și pentru certificarea rezultatelor testelor. Această testare se realizează complementar controlului de calitate din timpul producției, realizat atât pentru materia primă, cât și pentru produsele finite..

Managementul calității conform ISO 9001

Începând cu decembrie 1994, procesele de dezvoltare, producție și vânzare ale materialelor geosintetice, precum și departamentele de inginerie geotehnică ale NAUE GmbH & Co. KG au fost certificate în conformitate cu standardul ISO 9001. Această certificare este validată periodic prin audituri programate.

Cu ajutorul acestui sistem integrat de management al calității, cerințele clienților și/sau ale proiectelor sunt înțelese și îndeplinite. În timp ce noi ne străduim continuu să îmbunătățim nivelul de calitate al produselor și serviciilor noastre, calitatea de bază este garantată de standardul ISO 9001 implementat.

Marcaj CE obligatoriu

Începând cu 1 octombrie 2002, a devenit obligatoriu marcajul CE pentru materialele geosintetice (cu excepția saltelelor antierozionale). Marcajul CE certifică faptul că un produs este conform cu cerințele esențiale ale directivelor Europene pentru anumite funcții și aplicații (separare, filtrare, armare, etanșare, protecție și drenaj). NAUE a luat toate măsurile necesare pentru aplicarea marcajului CE.