Drenaj

Materialele geosintetice pentru drenaj au ca scop colectarea și evacuarea controlată a apei din precipitații, apei freatice şi a altor lichide sau a unor gaze. Ele sunt fabricate fie dintr-un singur element – miezul drenant – fie din mai multe elemente, având cel puțin un element filtrant pe lângă miezul drenant. Cel din urmă preia lichidul şi îl evacuează cu o pierdere minimă de presiune. Sistemele de drenaj de suprafaţă sunt combinate în mod frecvent cu elemente de etanşare, de exemplu la depozitele de deșeuri şi în aplicaţii de etanşare cum sunt parcările subterane sau tunelele. Sistemele geosintetice de drenaj înlocuiesc straturile de drenaj din materiale minerale, mai costisitoare și mai greu de pus în operă.

Produs:

Pentru a păstra pe termen lung performanţa de drenaj a geocompozitelor drenante sunt folosite geotextilele filtrante care să preia și să transmită eforturile de forfecare. Geotextilele neţesute consolidate mecanic prin interțesere (vă rugăm citiţi capitolul privind filtrarea) sunt foarte potrivite pentru a îndeplini funcţia de filtrare. Miezurile drenante profilate, rezistente la compresiune, sunt foarte potrivite pentru drenaj deoarece au o structură tridimensională stabilă și capacitate mare de descărcare a fluidelor și gazelor. Ele pot transmite eforturile de forfecare fără a le fi avariată structura și păstrându-și nealterată capacitatea drenantă.