Sisteme de etanșare cu bariere monostratificate

Sistemele de etanșare cu bariere monostratificate constând din geomembrane Carbofol® sunt utilizate în cadrul unităților industriale pentru facilități de stocare, umplere și transfer a unor substanțe periculoase – mai ales acolo unde există un pericol de contaminare a apei freatice sau solului.

Etanșare

Când sunt folosite pentru construcția bazinelor de colectare, geomembranele din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Carbofol® protejează eficient apa freatică și solul împotriva poluării.

Pentru acest tip de aplicații se folosesc geomembrane HDPE Carbofol® având o grosime minimă de 1.5 mm, care îndeplinesc cerințe stricte privind rezistența chimică și durabilitatea. În plus față de rezistența chimică pe termen lung, geomembranele HDPE Carbofol® sunt foarte rezistente la radiații ultraviolete. Începând de la o grosime de 1mm geomembranele sunt rezistente la rozătoare și nu pot fi penetrate de rădăcinilor plantelor.

Geomembranele Carbofol® sunt materiale flexibile, care se adaptează ușor unei mari varietăți de straturi de pozare, fiind capabile să urmărească conturul unor detalii constructive complicate. Datorită indicelui mare de curgere la topire, care indică o omogenitate deosebită a materialului, geomembranele Carbofol® pot fi sudate în condiții dificile, care pot constitui o problemă pentru materiale cu un indice mai scăzut.

Impermeabilizările cu geomembrane sunt foarte sigure, pentru fiecare proiect fiind efectuate teste specifice de controlul calității sudurilor, în plus față de testele severe de controlul calității în timpul producției.

Protecție

Pentru a asigura performanța și calitatea unui sistem de etanșare cu barieră monostratificată, geotextilele nețesute de protecție Secutex® sau Depotex® trebuie folosite deasupra și dedesubtul geomembranei Carbofol®, selecția lor făcându-se în funcție de condițiile specifice ale proiectului.

În cazul unui subsol nisipos, cu un conținut scăzut de pietriș (< 30 % pietriș), este suficient un geotextil nețesut de protecție consolidat mecanic prin interțesere de 400 g/m², din polipropilenă, de tip Secutex®. În cazul pământurilor cu particule mai grosiere, ar trebui luate în considerare geotextile de protecție nețesute consolidate mecanic prin interțesere, de tip Secutex®, cu o masă pe unitatea de suprafață de până la 1.200 g/m².

Prin folosirea geotextilelor nețesute Secutex® și Depotex®, performanța durabilă și integritatea elementului de etanșare Carbofol® pot fi păstrate atât în timpul instalării, cât și ulterior, pe întreaga durată de viață a construcției.

Monitorizarea performanței

După instalarea unui sistem de etanșare cu barieră monostratificată, un expert independent trebuie să certifice calitatea instalării. Pentru a permite monitorizarea permanentă a performanței sistemului de etanșare, un sistem format dintr-un tub de drenaj și control sau un sistem de detectare a scurgerilor bazat pe electro-rezistivitate poate fi instalat direct sub geomembrana Carbofol®. Cu ajutorul unui detector cu foto-ionizare, scurgerile prin sistemul de etanșare pot fi observate sub formă de contaminanți în sistemul cu tub de control și pot fi măsurate prin analize speciale aer/sol. În principiu, cel mai bine este ca performanța sistemului de etanșare să fie evaluată de două ori pe an în primii doi ani. În anii următori, frecvența verificărilor sistemului poate fi redusă la o verificare pe an, în cazul în care standardele definite de performanță nu sunt încălcate.

Concluzie

Cu un sistem de protecție corect ales, format dintr-un geotextil nețesut consolidat mecanic prin interțesere din polipropilenă, tip Secutex®, sau un geotextil Depotex® din polietilenă de înaltă densitate, geomembrana Carbofol® constituie un sistem de etanșare cu barieră monostratificată de înaltă calitate, foarte durabil.

În cadrul depozitelor de substanțe chimice, bazinelor de colectare, depozitelor de lichide, zonelor de stocare, instalațiilor chimice, depozitelor de deșeuri, precum și în cazul multor altor aplicații unde sunt necesare măsuri pentru protecția apei freatice, sistemele de etanșare cu barieră monostratificată de înaltă calitate de la NAUE pot fi folosite în mod eficient și economic.