Etanșare cu bariere dublu stratificate

Sistemele de etanșare dublu stratificate sunt instalate în unități industriale unde lichidele sunt “stocate, încărcate și transferate” sau „produse, tratate și folosite” și unde lichide agresive periculoase pot duce la o contaminare a apei freatice sau solului în cazul deversării accidentale.

Dacă cerințele autorității locale pentru gospodărirea apelor sunt mai stricte în ceea ce privește calitatea instalării, capacitatea de monitorizare și performanța generală a sistemului de etanșare cu barieră unică, se poate folosi un sistem de etanșare cu barieră dublă, pentru a reduce riscurile asociate stocării unor cantități mari de lichide potențial dăunătoare. În cazul unui sistem de etanșare cu barieră dublu stratificată, un strat de monitorizare sau control este instalat între două geomembrane Carbofol®.

Etanșare

Etanșările cu barieră dublu stratificată sunt alese acolo unde există cele mai ridicate cerințe privind siguranța. Un sistem dublu stratificat tipic constă din două geomembrane HDPE Carbofol® de 2 mm și o saltea drenantă din HDPE, tip Secudrain® XX așezată între cele două componente de etanșare. Geomembranele HDPE Carbofol®, rezistente la UV, reprezintă o alegere excelentă pentru a îndeplini aceste cerințe foarte stricte, cu atât mai mult cu cât sunt rezistente și la acțiunea rozătoarelor și nu pot fi penetrate de rădăcini.

Monitorizarea performanței

Sistemele de etanșare cu barieră dublu stratificată pot fi monitorizate fie continuu, fie periodic.

Pentru a permite localizarea avariilor sau zonelor cu probleme în cadrul sistemului de etanșare, zona de monitorizare este, în mod normal, împărțită în zone individuale de control. Fiecare zonă de control are două moduri de monitorizare (unul pentru verificări cu vacuum și cel de-al doilea cu un fir pentru monitorizare electrică). Împărțirea zonelor de monitorizare în sectoare individuale poate, de asemenea, ajuta la limitarea migrării contaminanților în întreaga zonă de monitorizare, prin faptul că permite localizarea rapidă și precisă a avariei.

După finalizarea proiectului, întreaga zonă de monitorizare este supusă unei presiuni negative (vacuum) de 0.3 – 0.6 bari.
Pompa de vacuum este amplasată într-un dulap de măsură și control care conține și indicatorul de scurgeri. O scădere bruscă a presiunii de vacuum indică o avarie într-un sector de control din cadrul sistemului. Se pot iniția apoi rapid și selectiv măsuri de remediere.

Un alt instrument de monitorizare este bazat pe principiile de măsurare a electro-rezistivității, unde un geotextil conductiv special este instalat între două geomembrane în zona de monitorizare. Geotextilul este conectat, împreună cu o structură de măsurare și evaluare tip matrice, la unitatea locală de procesare, care colectează date privind distribuția rezistenței în cadrul geotextilului nețesut special.

Dacă geotextilul conductiv devine hidratat datorită avarierii geomembranei de deasupra, rezistența electrică a geotextilului în această zonă se modifică. Această modificare a rezistenței declanșează o alarmă, astfel încât se pot lua măsuri corective în zona avariată.

Protecție

Pentru a asigura calitatea pe termen lung a sistemului de etanșare cu barieră dublu stratificată, se recomandă utilizarea unor geotextile nețesute consolidate mecanic prin interțesere, care să fie instalate sub geomembrana Carbofol® din partea inferioară.

Dacă stratul de acoperire a sistemului de etanșare cu barieră dublu stratificată este format dintr-un amestec de nisip și pietriș (procentul de pietiș

Datorită agresivității substanțelor chimice de deasupra sistemului de etanșare format din două straturi de Carbofol®, se recomandă utilizarea geotextilelor de protecție din polietilenă de înaltă densitate sau polipropilenă, consolidate mecanic prin interțesere, tip Depotex®.

Concluzie

În amplasamentele industriale, unde utilizarea unor standarde mai înalte de siguranță și monitorizare este un lucru obișnuit, bariere dublu stratificate din geomembrane Carbofol HDPE sunt necesare în mod uzual. Performanța pe termen lung și protecția sistemului de etanșare sunt îmbunătățite prin folosirea geotextilelor nețesute de protecție Secutex® (PP) sau Depotex® (HDPE) pentru a preveni avarierea mecanică atât în timpul instalării, cât și după aceea, pe durata funcționării pe amplasament. În cazul proiectelor din zonele foarte sensibile din punct de vedere al protecției mediului, folosirea sistemelor geosintetice de înaltă calitate produse de NAUE pentru etanșare dublă, împreună cu georețele Secudrän® XX ca strat de monitorizare, asigură o soluție durabilă de impermeabilizare și protecție a factorilor de mediu împotriva unor susbstanțe poluante.