Închiderea minelor

Ciclul de viață al unei mine poate varia semnificativ. Mina poate fi închisă după 6 luni de exploatare, din cauza unei scăderi bruște a prețurilor pentru minereu și redeschisă 10 ani mai târziu, când prețurile cresc și amplasamentul redevine viabil economic. Este de asemenea posibil ca o mină să funcționeze timp de 20 ani fără întreruperi majore, schimbând însă tipul de minereu extras și procesat. În aceeași măsură, dezvoltarea de noi tehnologii de extracție poate duce la redeschiderea unor facilități închise de mult timp, astfel încât minereul să poată fi exploatat în continuare.

Indiferent de modificările care au avut loc pe parcursul ciclului de viață al minei, ea trebuie cu siguranță închisă la terminarea acestuia. Dat fiind că activitățile de extragere și prelucrare a minereului au presupus folosirea unor substanțe chimice potențial periculoase, închiderea minei și facilităților conexe trebuie să se facă în mod responsabil pentru a se reduce la minimum riscurile de poluare a mediului înconjurător.
La închiderea amplasamentului, se vor lua măsuri pentru tratarea și curățarea sedimentelor, iar anumite materiale potențial periculoase vor fi izolate. Pe multe amplasamente se încearcă revenirea la vegetația existentă înainte de deschiderea minei.

Una dintre cele mai eficiente modalități de a îmbunătăți siguranța amplasamentului pe termen lung este aceea de a izola fostele zone miniere (de exemplu fostele zone de levigare în haldă sau haldele de steril), prin instalarea unui sistem de acoperire din materiale geosintetice.

Geomembrane, geocompozite bentonitice, geotextile și materiale geocompozite de drenaj sunt utilizate pentru a acoperi, încapsula și izola în mod corespunzător materialul contaminat.  Aceste sisteme de etanșare elimină infiltrațiile din precipitații, previn scurgerile de ape contaminate, permit instalarea unui strat de pământ necontaminat deasupra lor, cu rolul de a asigura creșterea sănătoasă a vegetației.

Soluțiile NAUE pentru închiderea minelor

Geomembranele Carbofol® din polietilenă de înaltă densitate (PEID) au caracteristici excepționale în ceea ce privește rezistențele chimică, biologică și la fisurare. Durabilitatea excepțională în aplicații de etanșare le face alegerea ideală pentru bariere impermeabile care să izoleze pământurile contaminate, șlamurile vechi și alte substanțe din domeniul mineritului, care ar putea polua mediul.

Geocompozitele bentonitice Bentofix® asigură performanțe deosebite de etanșare pe termen lung și sunt simplu de instalat, fiind recomandate pentru proiectele de acoperire a incintelor miniere scoase din uz. Învelișul polimeric aplicat materialului Bentofix® X conferă protecție suplimentară împotriva deshidratării și a acțiunii rădăcinilor plantelor asupra materialului, precum și caracteristici îmbunătățite de etanșare împotriva gazelor.

Geotextilele Secutex® asigură protecție pe termen lung pentru materialele care formează sistemul de etanșare, încapsulare și separare a pământurilor, precum și stabilitate ca filtru pentru un drenaj eficient în cadrul proiectelor de închidere.

Secudrain® este un material compozit multifuncțional (geotextil și miez drenant) care îndeplinește funcțiile de filtrare, protecție și drenaj pentru gaze și apă, în cadrul sistemelor de închidere.

Saltelele Secumat® pentru controlul eroziunii sunt fabricate sub forma unui miez de monofilamente polimerice cu structură labirintică, capabile să rețină particulele de pământ, prevenind spălarea lor și asigurând în același timp un suport ferm pentru rădăcinile ierbii și plantelor.