Drumuri de acces și alte structuri armate

Minele sunt, din multe puncte de vedere, mici orașe. Acestea necesită drumuri, alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, sisteme de gestionare a deșeurilor, hrană, siguranță, locuințe etc. Drumurile de acces sunt o componentă esențială a unei mine viabile. Minereul trebuie transportat în interiorul și în afara amplasamentului. De asemenea, livrările de provizii nu trebuie să fie afectate. Întârzierile privind accesul pe amplasament, chiar și de o zi, pot genera costuri semnificative. Întreruperea accesului în amplasament pe o perioada mai îndelungată poate amenința operarea continuă a minei, deoarece investitorii și deținătorii minei o pot considera ca nemaifiind viabilă din punct de vedere economic.

Vehiculele de dimensiuni foarte mari care sunt folosite în prezent în industria minieră necesită drumuri foarte rezistente, capabile să suporte sarcini depășind 100 de tone.Pentru operațiunile care implică transportul minereurilor, nisipurilor petrolifere, rocilor și cărbunilor, drumurile trebuie să reziste la treceri repetate ale acestor vehicule timp de ani de zile, în perioada de activitate a minei.

Geogrilele cu rol de armare și geotextilele de separare sunt utilizate pentru a redistribui eforturile de întindere apărute în drum și pentru a preveni amestecarea agregatelor fine cu cele grosiere. Creșterea capacității portante a drumului, obținută prin folosirea geogrilelor, conduce la scăderea riscului de formare a șleaurilor în amplasamentele miniere, fie că sunt în zone umede sau aride.

Aceleași materiale cu rol de armare, separare și control al drenajului sunt folosite și pentru alte aplicații geotehnice în minerit. Terenul dificil, caracteristic multor amplasamente, necesită construirea unor elemente verticale sau aproape verticale, cum ar fi zidurile de sprijin. Zidurile din pământ stabilizat mecanic (PSM), armat cu geogrile, reprezintă o abordare des întâlnită și eficientă. De asemenea, există taluzuri, zone de reazem, platforme de operare aflate sub echipamente grele sau macarale, precum și alte puncte în care pământurile trebuie armate pentru a permite micului oraș, care este o mină, să funcționeze așa cum a fost proiectat.

Soluțiile NAUE

Geogrilele Secugrid® îndeplinesc funcții de armare pe termen lung, pentru drumuri și structuri de pământ. Geogrilele Secugrid® ating un modul de elasticitate ridicat și rezistență înaltă la alungiri mici, lucru care le permite să asigure performanțe durabile în aplicațiile de armare pentru drumuri și căi ferate, ziduri din pământ stabilizat mecanic, stabilizarea fundațiilor, taluzuri, platforme de transfer al sarcinilor, precum și în cadrul altor aplicații solicitante.

Geotextilele Secutex® îndeplinesc funcțiile de separare, filtrare și protecție, cu performanțe excepționale în aplicațiile geotehnice. Matricea densă de fibre sintetice nețesute, întrețesute a Secutex® separă straturile minerale cu granulometrii diferite și asigură o permeabilitate eficientă în plan, în aplicații de drumuri, ziduri de sprijin și alte structuri inginerești în cadrul unei mine.