Reglementări privind depozitele de deșeuri

Autoritățile de reglementare din întreaga lume au acceptat de mult timp materialele geosintetice ca o soluție alternativă de proiectare sau au cerut, pur și simplu, utilizarea lor în anumite aplicații. Sectorul gestionării deșeurilor a avut cel mai mult de beneficiat, față de alte sectoare, datorită cerinței de utilizare a materialelor geosintetice în cadrul sistemelor de impermeabilizare a bazei și acoperire a depozitelor de deșeuri. Europa, Germania și Statele Unite ale Americii oferă exemple privind includerea materialelor geosintetice în cadrul reglementărilor de mediu, cu rolul de a preveni sau reduce pe cât posibil orice impact negativ, care ar putea rezulta din depozitarea deșeurilor, asupra apelor de suprafață, apelor subterane, solului, aerului sau sănătății umane. Acest lucru este îndeplinit prin introducerea unor cerințe tehnice stricte. În Europa: Directiva privind depozitele de deșeuri.

Directiva privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/EC din 26 Aprilie 1999 a Consiliului) este o directivă emisă de Uniunea Europeană cu scopul de a fi implementată de statele membre până în 16 Iulie 2001. Prevederile Directivei se aplică la toate amplasamentele de eliminare a deșeurilor și le împarte în trei clase: (I) depozite pentru deșeuri inerte, (II) depozite pentru deșeuri periculoase și (III) depozite pentru deșeuri nepericuloase. Directiva UE privind depozitele de deșeuri solicită, în cazul depozitelor de deșeuri periculoase și nepericuloase, protejarea solului, apelor subterane și de suprafață, prin combinarea unei bariere geologice cu un strat artificial de impermeabilizare a bazei depozitului (de ex. o geomembrană PEID de 2 mm) și un sistem de colectare a levigatului. Dacă bariera geologică nu îndeplinește în mod natural condițiile prevăzute de legislație, aceasta poate fi completată artificial sau îmbunătățită prin alte metode care să confere o protecție echivalentă ( de exemplu prin utilizarea unui geocompozit bentonitic).

Germania: BAM și LAGA

Încă de la sfârșitul anilor 1970, LAGA din Germania (Grupul de Lucru Statal pentru Deșeuri) a emis recomandări privind straturile de etanșare a bazei depozitelor de deșeuri. Prevederile administrative ale Ghidurilor Tehnice privind Deșeurile (1991) și Ghidurilor Tehnice privind Deșeurile Municipale (1993) au controlat, printre altele, uniformitatea în ceea ce privește cerințele pentru etanșarea depozitelor de deșeuri. Activitatea LAGA a inclus armonizarea între 40 de autorități de omologare competente din Germania, cu scopul de a crea standarde naționale de calitate uniforme (BQS) și evaluări privind pretabilitatea, specifice produselor. În completarea activității LAGA, BAM (Institutul Federal pentru Cercetarea și Testarea Materialelor) a emis Directiva NRW pentru geomembrane în 1986 și Niedersachsen Barrier Code în 1989. Directiva din 2009 privind depozitele de deșeuri a ajutat la stabilirea deplină a autorității BAM în ceea ce privește utilizarea materialelor geosintetice în sectorul depozitelor de deșeuri. Astăzi, BAM supraveghează evaluările de conformitate relevante pentru materialele geosintetice, reglementări care sunt impuse la nivel național. Produsele geosintetice utilizate în cadrul sistemelor de etanșare a depozitelor de deșeuri din Germania trebuie să ofere o durată de viață de minim 100 de ani.

SUA: Reglementările Subtitle D

Intrarea în vigoare a Actului privind Conservarea și Regenerarea Resurselor (RCRA) în 1976, a avut rolul de a influența într-o oarecare măsură managementul deșeurilor la nivel internațional, în parte datorită dimensiunii foarte mari a sectorului de deșeuri îngropate din Statele Unite ale Americii. Reglementările Subtitle D emise de RCRA se refereau la deșeurile solide municipale, iar la începutul anilor ’80 Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii (US EPA) a solicitat prin Subtitle D introducerea utilizării de materiale geosintetice, cu scopul de a proteja pe termen lung solul și apa subterană. Acest fapt a oferit o conexiune puternică între domeniul gestionării deșeurilor și acela al materialelor geosintetice, conexiune care deschidea calea pentru proiecte și studii de dimensiuni ample. Sistemele duble de etanșare (etanșare primară și secundară) au devenit soluții uzuale și foarte eficiente pentru depozitarea în siguranță a deșeurilor solide de tip municipal și a celor periculoase, în celulele de depozitare . Eficacitatea materialelor geosintetice în cadrul sistemelor de etanșare a bazei și acoperire a depozitelor de deșeuri a făcut ca gestionarea deșeurilor să fie sectorul cel mai apreciat din infrastructură din Statele Unite ale Americii (raportul ASCE privind infrastructura americană). De asemenea, rezultatele bune obținute în domeniul deșeurilor solide a făcut ca Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii să solicite sisteme similare bazate pe materiale geosintetice pentru depozitarea în siguranță a cenușii de cărbune la nivel național. În ansamblu, experiențele din Germania și din Statele Unite ale Americii subliniază motivul pentru care materialele geosintetice sunt bine văzute în cadrul actelor de reglementare. Acestea sunt susținute de performanțele obținute în exploatare, de eficiența instalării, de rezultate ale testelor care demonstrează compatibilitatea din punct de vedere chimic și alte beneficii aduse domeniului gestionării deșeurilor.