Reabilitarea și valorificarea amplasamentelor contaminate

Fostele depozite de deșeuri și amplasamente contaminate sunt adesea acoperite și remediate. Aceste lucrări inginerești pot include, de asemenea, reutilizarea benefică a amplasamentelor. Contaminanții aflați pe amplasament și tasările diferențiate ale terenului de deasupra fostelor celule de depozitare a deșeurilor prezintă o serie de provocări de ordin geotehnic. Ca atare, sistemele de încapsulare sunt în general dimensionate pentru a izola substanțe poluante și a preveni răspândirea lor. Uneori, dimensionarea se face și pentru obținerea unei capacități portante corespunzătoare pentru o celulă nouă de depozitare deasupra uneia vechi, în vederea continuării exploatării unui amplasament existent.

Sistemele de acoperire a fostelor celule de depozitare a deșeurilor și a amplasamentelor contaminate trebuie să fie de cea mai bună calitate. Acest lucru este valabil în special atunci când se intenționează ca terenul pe care au fost amplasate să fie reutilizat (de ex. ca loc de joacă, grădini publice, terenuri de sport). În cazul în care se are în vedere o utilizare de tip comercial, ca de exemplu o zonă de parcare, sau dacă o cale de circulație va intersecta amplasamentul este necesară asigurarea unei capacități portante mai mari. Adesea, terenul trebuie modelat prin construirea de pante abrupte, pentru a economisi spațiu sau pentru a funcționa în mod corespunzător în cadrul unui proiect de reamenajare.

Sistemele de acoperire bazate pe materiale geosintetice permit utilizarea eficientă a pământurilor locale disponibile. Atunci când trebuie reconfigurată o suprafață mare de teren, în cazul în care este necesară utilizarea unei surse externe de pământ, posibilitatea utilizării pământului local disponibil pe amplasament poate aduce cu sine economii substanțiale în cadrul procesului de construire, atât din punct de vedere al achiziției de materiale, cât și în ceea ce privește micșorarea perioadei necesare pentru realizarea proiectului. Se pot evita măsuri costisitoare de decontaminare. Reducerea sau eliminarea transportului de mare tonaj al materialelor din surse externe nu  reduce doar costurile, ci și amprenta de carbon a proiectului.

Geomembranele și geocompozitele bentonitice asigură  încapsularea zonelor contaminate, reducând sau eliminând scurgerile de substanțe poluante în mediul înconjurător.

Aceste bariere geosintetice pot fi instalate eficient, datorită modului de ambalare sub formă de role. Diversitatea acestor produse, susținută de înalta calitate a materiilor prime, le permite să fie adaptabile provocărilor fiecărui tip de amplasament în parte, cum ar fi agresivitatea contaminanților care trebuie izolați, topografia amplasamentului, cantitățile variabile de precipitații și multe altele. În plus, prin comparație cu soluțiile tradiționale de etanșare (de exemplu argila compactată și alte măsuri in-situ de îmbunătățire), sistemele bazate pe materiale geosintetice sunt semnificativ mai subțiri și totuși oferă un grad de securitate similar sau superior acestora. Acest avantaj aduce cu sine economii în ceea ce privește costul realizării sistemului de acoperire și permite ca un amplasament să maximizeze volumul de stocare înainte de închiderea acestuia.

Armarea cu geogrile este utilizată pe aceste amplasamente pentru a permite circulația autovehiculelor, construcția pe pământuri slabe sau pentru stabilizarea anumitor zone împotriva cedării. Geotextilele nețesute, inclusiv geotextilele nețesute combinate cu o geogrilă, pot fi de asemenea folosite cu rolul de separare și stabilizare a pământurilor.

Îmbunătățirea performanțelor tehnice, economice și de protecția mediului ale sistemelor de etanșare pentru depozite de deșeuri se poate face folosindu-se geocompozite bentonitice multi-component Bentofix® prevăzute cu o căptușeală impermeabilă din polietilenă. Căptușeala face geocompozitul cu bentonită mai eficace, mai sigur și mai durabil, pentru că practic sunt instalate două bariere etanșe în loc de una, într-un singur pas. Geocompozitele bentonitice multi-component îmbunătățesc performanța globală și reduc riscurile asociate cu sistemele de etanșare cu un singur strat.

Soluțiile NAUE

Geomembranele Carbofol® din polietilenă de înaltă densitate sunt folosite la încapsularea zonelor contaminate. Aceste materiale sunt rezistente din punct de vedere chimic la substanțele din solurile contaminate. Geomembranele texturate Carbofol® permit realizarea de etanșări eficiente, chiar și pe pante dificile. Geomembranele lise Carbofol® sunt utilizate pe pante de până la 1:9, în timp ce variantele texturate sunt utilizate în zona pantelor abrupte.

Geocompozitele bentonitice Bentofix® sunt consolidate mecanic prin interțesere (întrețesute) și termic prin procesul Thermal Lock . Astfel sunt fixate ferm între ele cele două straturi de geotextil și miezul de bentonită sodică pulbere cu indice mare de umflare. Bentonita este încapsulată și protejată împotriva migrării, deoarece Bentofix® este întrețesut pe întreaga suprafață și prin toate componentele. Bentofix® înlocuiește componentele minerale de etanșare mai scumpe și cu grosimi mai mari. Aceste geocompozite bentonitice sunt rezistente la deshidratare și la avarieri produse în timpul instalării. Caracteristica de umflare a miezului de bentonită îi conferă proprietăți de autocicatrizare. Rezistența la forfecare internă a Bentofix® permite utilizarea sa în proiectele cu pante mai abrupte.

Geotextilele nețesute Secutex® protejează geomembranele împotriva avarierii, care ar putea surveni din cauza unor straturi cu agregate grosiere și ascuțite. Secutex® previne amestecarea straturilor cu granulometrii diferite și îndeplinește funcția de filtrare a levigatului.

Geogrilele Secugrid® și Combigrid® sunt folosite pentru aplicații de armare deasupra zonelor cu potențial de subsidență, preluând și redistribuind eficient eforturile. Ele permit realizarea de proiecte cu pante abrupte, precum și construirea pe terenuri slabe.

Combigrid® este un material compozit de armare, care este format dintr-un geotextil nețesut sudat între barele unei geogrile. Acest tip de material asigură funcțiile de separare și filtrare ale Secutex® și armarea de înaltă rezistență a Secugrid® într-un singur produs.

Secudrain® este un material de drenaj durabil și eficient, cu funcții complementare de filtrare și protecție.