Etanșarea bazei depozitelor de deșeuri

Sistemele de etanșare a bazei oferă protecție permanentă solului și apei freatice împotriva poluanților din masa de deșeuri. Cerințele privind sistemul de etanșare sunt adesea specificate în reglementările naționale, iar materialele geosintetice au devenit componente uzuale ale acestor sisteme.

Materialele geosintetice îndeplinesc cerințele stricte specificate în reglementările aplicabile straturilor de etanșare a bazei depozitelor de deșeuri.  Materialele geosintetice sunt o barieră eficientă și durabilă pentru protecția pe termen lung a mediului înconjurător. Totuși, atingerea acestei eficacități necesită un proiect corespunzător, specificarea tipului de sistem geosintetic și instalarea corespunzătoare a acestuia. Îndepărtarea deșeurilor în vederea reparării sau remedierii unui sistem de etanșare proiectat sau executat necorespunzător este o operațiune dificilă din punct de vedere tehnic și costisitoare.

Materialele geosintetice utilizate în cadrul unui sistem de etanșare a bazei trebuie să fie fabricate din materii prime de cea mai bună calitate. Materialele geosintetice trebuie să fie foarte rezistente la atac chimic și biologic. Pentru a se asigura stabilitatea sistemelor de etanșare pe taluzuri, barierele polimerice trebuie să aibă caracteristici corespunzătoare de frecare cu stratul suport și cu celelalte materiale geosintetice cu care vin în contact. Înțelegerea corectă a felului în care trebuie evaluate și alese aceste materiale este importantă pentru prevenirea unor probleme legate de fluaj sau de apariția unor eforturi de întindere în sistemul de etanșare. Atât fluajul cât și eforturile de întindere nepermise pot duce la apariția unor fenomene de instabilitate sau de cedare pe pante.

Grosimea geomembranelor în cadrul unui sistem de etanșare a bazei depozitelor de deșeuri este stabilită, în general, de actele de reglementare. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, se utilizează în principal geomembrane PEID cu grosimea de 1.5 mm. În Germania, grosimea standard este de 2.5 mm, iar în alte țări din Europa, cum este de exemplu Marea Britanie, se utilizează geomembrane PEID cu grosimea de 2.0 mm. Prin comparație cu soluțiile generale de construcție, cum ar fi un strat de asfalt, aceste grosimi ale materialului geosintetic conduc la obținerea unor soluții mult mai economice și mai performante în ceea ce privește gradul de impermeabilizare și durabilitatea.

În multe țări, geocompozitele bentonitice sunt de asemenea utilizate în cadrul sistemelor de etanșare a bazei depozitelor de deșeuri, ca alternativă la straturile minerale de etanșare din argilă. Aceste sisteme pot include și geotextile nețesute cu rol de protecție a materialelor care formează bariera impermeabilă, împotriva avarierii în timpul instalării stratului de balast și suprasolicitării rezultate din încărcare. Straturile de protecție sunt stabilite în concordanță cu înălțimea coloanei de deșeuri din depozit și cu granulometria și configurația stratului de drenaj. Geotextilele nețesute pot fi utilizate și ca strat de separare și filtrare între stratul mineral de drenaj și masa de deșeuri.

Soluțiile NAUE

Geomembranele Carbofol®  din polietilenă de înaltă densitate sunt rezistente la acțiuni chimice și biologice și au durate de serviciu excepționale pe termen lung, pentru siguranța depozitului de deșeuri. Geomembranele Carbofol® cu suprafață lisă pot fi folosite pe pante de până la 1:9, iar cele structurate/texturate sunt folosite pentru pante mai abrupte.

Geocompozitele Bentofix® sunt materiale compozite fabricate din două straturi de geotextil (strat superior și strat suport), între care este încapsulat un miez format din bentonită sodică pulbere cu un indice mare de umflare. Datorită procesului de interțesere, prin care este trecut geocompozitul în timpul procesului de fabricație, fibrele care formează geotextilul sunt fixate transversal pe întreaga suprafață a materialului. Acest fapt previne migrarea bentonitei și crește durabilitatea materialului. Geocompozitele bentonitice Bentofix® sunt utilizate ca strat mineral de etanșare în cadrul proiectelor de etanșare cu materiale geosintetice.
Geotextilele nețesute Secutex® sunt consolidate mecanic prin interțesere (întrețesute), pentru a asigura o protecție durabilă și funcționalitate pe termen lung ca elemente de separare și filtrare. Fabricate într-o gamă variată de mase unitare, ca de exemplu 1.200g/m² și 300g/m²,­ geotextilele asigură protecție eficientă, separare optimă și performanță în filtrare. De asemenea, oferă inginerilor posibilitatea utilizării unui geotextil adaptat cerințelor de performanță ale proiectului și în conformitate cu cerințele autorităților privind aprobarea materialului.

Geogrilele Secugrid® și Combigrid® redistribuie sarcinile în vederea stabilizării și consolidării straturilor de pământ. Acest fapt permite construirea de taluzuri cu pantă mare.