Construcţia de diguri

Geosinteticele folosite pentru construcția de diguri îndeplinesc funcţii importante de filtrare și etanșare, trebuind să asigure performațe durabile. NAUE produce materiale care au deja o istorie de zeci de ani în astfel de aplicații.

Reducerea presiunii apei din pori

Pentru a îmbunătăţi stabilitatea digurilor şi a reduce efectele infiltraţiilor în caz de inundaţii, ele sunt echipate cu filtre în zona paramentului aval (în partea uscată). Filtrele reduc presiunea apei din pori, în corpul digului lăsînd-o să se scurgă fără a antrena material fin. Geotextilele neţesute, consolidate mecanic Secutex® H sunt materiale fltrante excelente stabile pe termen lung. Ele pot fi utilizate ca filtre între miezul digului şi prismul de protecție din piatră al paramentului aval, sau între fundația digului și stratul suport. Ele pot fi de asemenea utilizate pe paramentul amonte (în partea cu apă), sub protecția din piatră, caz în care previn spălarea particulelor fine de pământ, sub acțiunea valurilor. Geotextilele Secutex® H sunt materiale filtrante cu structură poroasă, asemănătoare cu a pământului și au o excelentă stabilitate în timp. Ele sunt și extrem de robuste și au o capacitate mare de alungire care le permite să se adapteze imediat unor straturi de pozare moi sau neregulate.

Etanșare

Pentru repararea unui digurilor vechi sau construcţia celor noi pe ape curgătoare, măștile etanșe din argilă compactată cu grosimi de 60 cm sunt frecvent înlocuite cu geocompozite bentonitice Bentofix®, cu grosime de numai 7 mm. Instalat ca element etanș pe paramentul amonte, geocompozitul bentonitic Bentofix® se hidratează imediat și devine impermeabil datorită bentonitei sodice pulbere cu capacitate mare de umflare pe care o încorporează. Bentofix® este fabricat printr-un procedeu care presupune interţeserea independentă de direcţie, pe toată suprafața și prin toate componentele, care are ca rezultat interconectarea elementeleor componente prin intermediul a mai mult de două milioane de fibre pe metru pătrat. Instalarea pe pante cu înclinări de 2.5 orizontal : 1 vertical sau mai mari este posibilă datorită structurii suprafeţei geotextilelor componente, precum şi datorită rezistenţei mari la forfecare. Dacă umplutura instalată deasupra Bentofix nu este stabilă din cauza caracteristicilor pământului sau înclinării pantei, pot fi folosite geogrile Secugrid® pentru asigurarea stabilității.

Datorită grosimii lor reduse, geocompozitele bentonitice Bentofix® ocupă un volum mai mic decât argila compactată, şi necesită volume mult mai mici de excavații atunci când sunt reparate diguri vechi. Bentofix® BFG 5000 este un geocompozit pentonitic aparte, care are geotextilul neţesut superior impregnat uniform cu un al doilea strat de bentonită sodică pulbere pe întreaga suprafaţă. Bentonita suplimentară din geotextilul de acoperire elimină necesitatea tratării suprapunerilor fâșiilor alăturate cu pulbere sau pastă suplimentară de bentonită.

Geotextilele de acoperire şi suport ale geocompozitelor bentonitice Bentofix® protejează eficient miezul de bentonită și sunt suficient de robuste pentru o manipulare fără probleme pe şantier. Atunci când asupra Bentofix urmează să se exercite eforturi mari de compresiune, se recomandă folosirea unor tipuri care au geotextilele cu mase unitare de minimum 300 g/m².

Ca alternativă la geocompozitele bentonitice Bentofix® pot fi instalate geomembrane din HDPE Carbofol® cu o grosime de 1.5 mm. Pozarea acestora este simplă, iar sudura se face cu ușurință datorită indicelui bun de curgere la topire al răşinii din care sunt fabricate.

Pentru a transfera eficient eforturile de forfecare pe pante, geomembranele se pot fabrica cu suprafeţe texturate. Este recomandat ca pentru fiecare proiect în parte se se efectueze teste de forfecare directă pentru verificarea stabilității pe pante a pachetului de etanșare și a umpluturilor.

În funcţie de cerinţe, geotextilele neţesute, întreţesute, de tipul Secutex® H sau Secutex® pot fi instalate deasupra şi dedesubtul geomembranelor Carbofol® pentru protecţie suplimentară. În cazul nisipului cu conţinut de pietriş (procentul de pietriş ≤ 30 %) ar trebui utilizate pentru protecţia geomembranelor Carbofol® geotextile de protecţie cu o masă pe unitatea de suprafaţă de 400 g/m². În cazul pământurilor mai grosiere, cu potențial mai ridicat de perforare a geomembranei, este posibil să fie necesară utilizarea unor geotextile de protecţie cu o masă unitară de 1.200 g/m².

Protecţia împotriva rădăcinilor

Rădăcinile arbuştilor sau copacilor pot penetra filtrul din aval și ajunge în corpul digului – lucru care poate avea drept consecințe reducerea performanţei filtrului sau pierderea impermeabilităţii sistemului de etanşare al digului. Amplasarea verticală a unor geomembrane Carbofol® cu o grosime de 1 mm asigură o protecţie eficientă împotriva penetrării rădăcinilor şi stabilitatea pe termen lung în zonele critice. Geomembranele Carbofol® cu o grosime de 2 mm oferă în plus și rezistenţă pe termen lung împotriva rozătoarelor.

Controlul eroziunii

Pe pante abrupte, precipitaţiile abundente pot duce la erodarea orizontului superficial de pământ sau pot spăla seminţele de iarbă. Saltelele de control erozional Secumat® opresc eroziunea de suprafaţă şi previn formarea de făgaşe prin reţinerea particulelor de pământ şi seminţelor de iarbă în structura labirintică, tridimensională a miezului cu care sunt echipate. Secumat® este instalat direct pe pantă, prin desfășurare de pe rolă şi încărcat cu pământ. La apariția rădăcinillor, ele se ancorează în structura tridimensională a Secumat®, sporind efectul de reținere a particulelor de pământ.

Concluzie

Digurile sunt construite în special pentru protecţia împotriva inundaţiilor şi trebuie să își păstreze integritatea în timpul lor și după aceea. Geotextilele Secutex® H sunt utilizate ca protecții filtrante pe paramentele amonte, pentru a preveni spălarea pământului sub acțiunea valurilor, precum şi pe paramentul aval pentru a preveni spălarea particulelor fine în zona saturată de sub curba de depresie. Cu ajutorul geotextilelor Secutex® H, digurile sunt echipate cu filtre permeabile, performante și stabile pe termen lung, care ajută la păstrarea integrității lor structurale în timpul perioadelor de suprasolicitare – la inundații – și după aceea. Geocompozitele bentonitice Bentofix® şi geomembranele Carbofol® sunt folosite frecvent ca elemente de etanşare, iar geotextilele neţesute Secutex® H şi Secutex® pot proteja în mod eficient geomembranele Carbofol® împotriva deteriorării mecanice. Geogrilele Secugrid® asigură sau îmbunătăţesc stabilitatea umpluturilor pe pante în timp ce Secumat® sau Carbofol® asigură protecția antierozională, respectiv protecţia împotriva penetrării rădăcinilor. Atunci când aveţi nevoie de soluţii complete pentru construcţia de diguri sigure şi stabile, gândiţi-vă la gama de produse NAUE – o alegere inteligentă.