Canale navigabile

Timp de secole, apa a fost stocată sau transportată în rezervoare și canale realizate de om, pentru a o face utilizabilă pentru transport, ca sursă de energie sau pentru irigații. O gamă largă de produse geosintetice poate fi utilizată pentru a crea rute mai eficiente de navigație, pentru a construi canale sau repara docuri. Geosinteticele permit adoptarea unor metode mai economice și mai ecologice pentru construcțiile cu specific hidrotehnic.

Filtrare

n domeniul canalelor navigabile, geotextilele nețesute, întrețesute Secutex® H pot fi folosite eficient sub structurile de apărare de maluri, având rol de strat de filtrare. Proiectarea și alegerea lor se face conform recomandărilor din ghidul intitulat „Instrucțiuni pentru folosirea filtrelor din geotextile pe căile navigabile” (MAG) al Institutului Federal pentru Construcții Hidrotehnice (BAW, Karlsruhe, Germania, 1993). În funcție de tipul de pământ și de structura de apărare de mal aleasă, pentru prevenirea eroziunii și a antrenării hidrodinamice, cele mai potrivite sunt geotextilele nețesute Secutex® H cu o grosime de cel puțin 4.5 mm – 6.0 mm (a se vedea capitolul „Filtrare”). Chiar în cazul apariției unor încărcări hidrodinamice însemnate cauzate de fluctuații rapide ale nivelului apei sau de turbulențe produse de elicele ambarcațiunilor, geotextilele nețesute Secutex® H își păstrează proprietățile mecanice și eficiența filtrantă. Există produse compozite din gama Secutex® H prevăzute cu un strat suplimentar de fibre grosiere, folosite în cazul pământurilor monogranulare cu mobilitate mare a particulelor. Rolul stratului suplimentar de fibre grosiere este acela de a stabiliza zona de contact dintre pământ și filtru, prevenind riscul de antrenare a acestora pe sub geotextilul filtrant Secutex® H.

În timpul procesului de instalare sau din cauza traficului naval pot apărea eforturi mecanice mari exercitate asupra geotextilelor filtrante. Din acest motiv, ele trebuie să aibă o rezistență adecvată la impact și abraziune. Geotextilele Secutex® H au aceste proprietăți, și nu numai! Capacitatea mare de alungire și robustețea le permit să se așeze corespunzător pe straturi de pozare neregulate sau moi, prevenind în același timp avarierea însăși a structurii nețesute în timpul acoperirii cu pietre. Structura tridimensională, întrețesută a fibrelor care se întrepătrund permit obținerea unor caracteristici bune de abraziune și rezistență la orice eventuală deplasare a structurii de apărare de mal.

În apele cu curgere rapidă sau în cele cu turbulențe cauzate de elicele ambarcațiunilor, caracteristicile specifice (greutatea specifică mai mică decât a a apei) fac din poziționarea și instalarea unui geotextil filtrant nețesut obișnuit o chestiune dificilă. Spre deosebire de acestea, saltelele cu nisip Secutex® H sunt gândite pentru a permite instalarea rapidă și precisă sub apă. Aceasta se datorează unui strat uniform de nisip încapsulat în produs, care face ca materialul să se scufunde fără lest suplimentar. Secutex® H este un filtru stabil în contact cu pământuri cu granulație fină, suficient de robust pentru a rezista la încărcările mecanice generate de acoperirea cu stratul de protecție din piatră.

Etanșare

Pe rutele navigabile fluviale, unde nivelul apei este la o cotă mai ridicată decât nivelul natural al apei freatice, este necesară etanșarea artificială pentru a preveni exfiltrarea apei din canal către pânza de apă freatică. Geocompozitele bentonitice Bentofix® clasice sau geomembranele Carbofol® sunt produse foarte potrivite pentru aplicații de etanșare, atunci când se lucrează „la uscat”. Dacă se utilizează geomembrane, se recomandă să fie folosite împreună cu ele un strat de protecție sub forma unui geotextil nețesut, întrețesut, Secutex® H sau Secutex®. Geomembranele texturate Carbofol® sunt disponibile pentru a transfera eficient eforturile de forfecare pe pante cu înclinare mare. Parametrii necesari privind rezistența la forfecare este bine să fie determinați pentru fiecare proiect în parte, prin teste de forfecare directă, astfel încât să poată fi făcută o analiză corespunzătoare a stabilității.

Atunci când traficul naval fluvial nu poate fi întrerupt pentru efectuarea lucrărilor de etanșare, se recomandă instalarea subacvatică a unui geocompozit bentonitic special de tipul Bentofix® BZ 13-B. Acest material este echipat cu stratul uzual de bentonită și suplimentar cu un strat de lestare din nisip și un geotextil nețesut. Datorită tehnologiei noastre unice de fabricație, componentele acestui geocompozit bentonitic special sunt interconectate uniform prin interțesere pe întreaga suprafață a produsului. Datorită lestului de nisip, materialul are o masă pe unitatea de suprafață de 8 kg/m²; lestul de nisip facilitează umflarea uniformă a bentonitei, care conduce la asigurarea unei permeabilități omogene, extrem de scăzute, protejînd în același timp miezul de bentonită de impactul produs în timpul acoperirii cu protecția din piatră; o tehnologie potrivită de instalare asigură poziționarea precisă, astfel încât geocompozitul bentonitic Bentofix® BZ 13-B rămâne ferm pe poziție după derulare, fără alt lest suplimentar instalat inainte de aplicarea protecției finale din piatră, chiar și în condițiile în care pe canalul navigabil există trafic naval. Bentofix® BZ 13-B este impregnat uniform cu pudră de bentonită pe întreaga suprafață a zonelor de suprapunere, pentru a asigura o permeabilitate scăzută și în aceste zone.

Protecție

În funcție de substrat și de materialul de acoperire, geotextilele nețesute, întrețesute de protecție tip Secutex® H sau Secutex® alese corect și amplasate atât deasupra, cât și dedesubtul geomembranei Carbofol® vor diminua riscurile de avariere a acesteia de către stratul de pozare sau stratul de acoperire. În cazul în care geomembrana este acoperită cu un nisip cu puțin pietriș (≤ 30 % pietriș) de exemplu, ar trebui folosit un geotextil nețesut, întrețesut, cu o masă pe unitatea de suprafață de 400 g/m². În cazul pământurilor cu granulozitate mai mare, este posibil să fie necesară utilizarea de geotextile nețesute cu mase unitare cel puțin 1.200 g/m².

Control erozional

Pe malurile unde sunt prezente pământuri cu granulozitate fină, precipitațiile abundente și impactul valurilor pot genera fenomene de eroziune de suprafață. În cazul în care malurile sunt vegetalizate necorespunzător pot apărea fenomene semnificative de eroziune și făgașe. Saltelele geosintetice pentru controlul eroziunii sunt utilizate în mod normal pentru a gestiona problema pantelor lungi și cu înclinație mare, predispuse la apariția eroziunii. Salteaua de control erozional Secumat® poate reduce în mod semnificativ spălarea particulelor de pământ în timpul ploilor abundente. Secumat® are o structură tridimensională, labirintică, formată din monofilamente polimerice, proiectată așa încât să permită pământurilor cu granulozitate fină și medie sa umple golurile și să rămână fixate în spațiile dintre monofilamente. Secumat® reține particulele de pământ pe pantele abrupte și oferă suport structural pentru vegetație în timpul fazelor inițiale de dezvoltare ale plantelor. Folosirea de rășini de înaltă calitate din polipropilenă (PP) face ca Secumat® să fie rezistent la compușii chimici care apar în mod natural în pământ, ca și la microorganisme și la radiația UV. Secumat® este disponibil și echipat cu un geotextil țesut, atașat la partea inferioară, cu rol de creștere a rezistenței la întindere. Instalat cu structura tridimensională, deschisă, în sus, materialul va îndeplini simultan două funcții: separare și control erozional.

Concluzie

Geotextilele robuste Secutex® H pot fi folosite eficient sub structuri permeabile de apărări de maluri, ca elemente filtrante care să înlocuiască filtrele inverse minerale. Geocompozitele bentonitice Bentofix® și geomembranele Carbofol® sunt produse ideale pentru o întreagă paletă de aplicații de etanșare. Carbofol® trebuie instalat în condiții de lucru „la uscat” și trebuie protejat împotriva deteriorării mecanice de geotextile nețesute Secutex® H sau Secutex®. Spre deosebire de Carbofol®, Bentofix® poate fi instalat sub apă – lestul de nisip producând o încărcare uniformă în timpul umflării bentonitei și protejând stratul de bentonită în timpul acoperirii cu stratul de protecție din piatră. În zonele unde apare impactul valurilor, Secumat® protejează malurile împotriva eroziunii, pe parcursul procesului de vegetalizare a acestora și ulterior.