Ape curgătoare

In aplicațiile cu specific de construcții hidrotehnice executate pe ape curgătoare, materialele geosintetice sunt frecvent utilizate ca filtre, elemente de etanșare, precum și pentru protecția împotriva antrenării hidrodinamice. Ele reprezintă din ce in ce mai des o alternativa la materialele naturale de construcție care nu de puține ori nu își îndeplinesc rolul în mod satisfăcător sau au nevoie de proceduri tehnice elaborate pentru a ajunge la performanțele dorite. În asemenea cazuri, materialele geosintetice devin necesare fie în completarea materialelor naturale, fie pentru înlocuirea lor integrală. Ele cresc performanțele sistemelor în care sunt încorporate și sunt mai avantajoase din punct de vedere al costurilor. De importanță deosebită în construcțiile hidrotehnice sunt nu numai aspectele tehnice ci și cele legate de protecția mediului, în sensul diminuării impactului produs și conservării ecosistemelor. În materialele și soluțiile tehnice pe care le oferă, NAUE înglobează beneficii ecologice, tehnice și economice.

Filtrare

Geotextilele nețesute, întrețesute Secutex® H își găsesc aplicabilitatea instalate între două straturi de pămînt cu granulometrii diferite, a căror amestecare trebuie prevenită, ca filtre pentru pământuri fine cu mobilitate mare a particulelor sau ca protecții filtrante sub apărările de maluri. Chiar în aplicațiile în care se anticipează doar încărcări hidrostatice, este util să fie respectate cerințele MAG (Instrucțiuni pentru utilizarea filtrelor din geotextile pe căile navigabile, Institutul Federal pentru Construcții Hidrotehnice (BAW), Karlsruhe, Germania 1993). În aplicațiile de filtrare pentru pământuri de tip 1-3 (conform MAG), este foarte potrivit un geotextil Secutex® H 501 cu o grosime de minim 4.5 mm (pentru detalii suplimentare vă rugăm să citiți capitolul „Filtrare”, paginile 6-7), în timp ce pentru pământurile de tip 1-4, poate fi folosit un geotextil Secutex® H 751 cu o grosime de minim 6.0 mm. Instrucțiunile de instalare pentru diferite viteze ale curentului descrise în cadrul capitolului „Filtrare” ar trebui luate în calcul în timpul instalărilor subacvatice obișnuite. În cazul apelor mai adânci și curenților mai rapizi, se recomandă folosirea saltelelor autolestante cu nisip Secutex® H și a containerelor cu nisip Secutex® Soft Rock. Aceste materiale pot fi instalate în condiții imposibile pentru geotextilele obișnuite. Secutex® H este un material fibros cu structură tridimensională, având o mare capacitate de alungire și robustețe deosebită. Materialul se pot adapta cu ușurință unor straturi de pozare neregulate sau moi, fiind capabil să reziste la solicitările mecanice apărute în timpul acoperirii cu protecția din piatră fără a-și diminua capacitățile filtrante. Structura foarte poroasă a geotextilelor nețesute Secutex® H oferă un mediu excelent pentru stabilirea și dezvoltarea florei și faunei locale.

Protecție împotriva sufoziei

Pe cursurile de apă unde există curenți cu viteze mari apare și riscul antrenării particulelor fine. Riscul de antrenare este în special ridicat în cazul curenților turbulenți, care apar în vecinătatea structurilor artificiale din albie, de tipul pilelor de pod sau fundațiilor. Containerele cu nisip Secutex® Soft Rock reprezintă soluția ideală pentru prevenirea antrenării hidrodinamice și repararea efectelor acesteia în albiile râurilor sau pe canale. Containerele pot fi umplute pe uscat folosind material nisipos disponibil local și pot fi amplasate în locurile dorite folosind echipament adecvat. Fiind fabricate din geotextile robuste, întrețesute, containerele cu nisip Secutex® Soft Rock se adaptează cu ușurință suprafețelor de pozare neregulate și rezistă la condiții dificile de instalare și funcționare, fiind capabile să atenueze sau să elimine fenomenele de sufozie apărute în vecinătatea structurilor din albie.

Epiurile fabricate din containere cu nisip Secutex® H sunt folosite pentru a preveni sufozia în zonele cu meandre, atunci când sunt construite la unghiuri drepte față de malul râului. În cazul în care stratul suport are capacitate portantă scăzută, el poate fi stabilizat folosind saltele cu nisip Secutex® H combinate cu protecții din piatră. Folosirea suplimentară de geogrile Secugrid® poate fi necesară în anumite cazuri în care este necesară armarea substanțială a stratului suport. Gama largă de produse geosintetice Secutex® H oferă soluții durabile și economice pentru a rezista unor condiții agresive de mediu, independent de tipul de pământ sau de soluția aleasă pentru apărarea de mal.

Etanșare

În unele cazuri este necesar să se efectueze lucrări de etanșare pe cursurile de apă. O gamă largă de geocompozite bentonitice Bentofix® poate fi folosită în aceste scopuri, acest tip de material putând fi instalat în condiții de lucru „la uscat” sau, în anumite cazuri, sub apă. Digurile pot necesita operațiuni de impermeabilizare pentru a preveni infiltrațiile prin corpul lor, urmate de saturarea cu apă, cedare și inundarea zonelor protejate. Pentru toate tipurile de lucrări de impermeabilizare care se execută „la uscat” pot fi folosite geomembrane Carbofol® protejate cu geotextile corespunzătoare de protecție Secutex® H sau Secutex®. În cazul instalării geomembranelor în zone cu nisip amestecat cu pietriș este necesar să fie folosite geotextile de protecție cu mase unitare de minimum 400 g/m² , putându-se ajunge, în cazul pământurilor grosiere, la mase unitare de ordinul a 1.200 g/m².

Concluzie

Geotextilele nețesute Secutex® H sunt filtre eficiente pentru controlul eroziunii malurilor și fundului albiei pe apele curgătoare. Datorită structurii robuste, capacității mari de alungire și flexibilității, ele pot rezista la condițiile dificile din timpul instalării, reprezentând în același timp un mediu prietenos pentru flora și fauna acvatică. Geocompozitele bentonitice Bentofix® și geomembranele Carbofol® sunt folosite pentru etanșare, în timp ce geotextilele nețesute Secutex® H sau Secutex® protejează geomembranele Carbofol® împotriva deteriorărilor mecanice. Containerele cu nisip Secutex® Soft Rock protejează structurile din albie împotriva sufoziei, fiind una dintre cele mai eficace protecții pentru acestea.