Protecția apei freatice în infrastructura de transport

Diferite ghiduri naționale pentru construcția drumurilor în zone protejate solicită adoptarea de măsuri constructive de tipul etanșării fundației, eficiente pentru a proteja apa freatică, mai ales din zonele de captare pentru alimentări cu apă, împotriva poluărilor accidentale generate de infrastructura de transport. În cadrul a numeroase proiecte, geocompozitele bentonitice Bentofix® și geomembranele Carbofol® s-au dovedit a fi sisteme de etanșare eficiente și economice. Aceste materiale sunt folosite în fundația drumurilor și căilor ferate și pentru bazine de retenție a apei pluviale scurse de pe suprafața drumurilor.

Etanșare

Ca alternativă la un strat de pământ coeziv compactat, cu o grosime de 60 cm, poate fi utilizat geocompozitul bentonitic Bentofix®, cu o grosime de aproximativ 10 mm, fabricat folosind bentonită sodică naturală cu indice mare de umflare. Geotextilele robuste suport și de acoperire folosite la fabricarea Bentofix® sunt proiectate să reziste la încărcări mari în timpul instalării. Bentofix® este fabricat din cel puțin două geotextile și un strat de bentonită uniform interconectate prin interțesere, prin intermediul a peste 2 milioane de fibre pe metru pătrat. În funcție de condițiile geotehnice specifice și lungimile pantelor, sunt posibile aplicații pe pante de 2.5 orizontal : 1 vertical, datorită interconectării elementelor structurale prin interțesere, geotextilelor suport și unghiului mare de frecare internă. În cazul unor pământuri dificile sau pe pante cu înclinare mare, poate fi necesară utilizarea unei geogrile Secugrid® pentru asigurarea stabilității generale.

Datorită profilului lor subțire, geocompozitele bentonitice Bentofix® ocupă mai puțin spațiu decât argila compactată și necesită lucrări de terasamente de mai mică amploare decât aceasta. Bentofix® BFG 5000 dispune de un un geotextil de acoperire uniform impregnat cu pudră de bentonită pe întreaga suprafață. Acest tratament cu bentonită al geotextilului de acoperire poate duce la o instalare mai rapidă a materialului, deoarece aplicarea pastei de bentonită pe șantier în zonele de suprapunere nu mai este necesară.

Geotextilele care încapsulează Bentofix® sunt fabricate în mod normal din polipropilenă (PP), polimer rezistent la o gamă largă de substanțe chimice convenționale, ca motorina, uleiurile și benzenul. În cazurile în care Bentofix® poate veni în contact cu compuși chimici agresivi, geotextilele componente pot fi fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE). Alternativ, se pot instala geomembrane HDPE Carbofol® de 2.0 mm grosime. Geomembranele HDPE Carbofol® sunt cele mai potrivite pentru medii chimice agresive datorită rezistenței lor deosebite. Geomembranele HDPE Carbofol® se pun ușor în operă fiind foarte flexibile și se sudează ușor datorită indicelui mare de curgere la topire al rășinii de bază.

Geomembranele texturate Carbofol® sunt disponibile pentru a transfera eficient forțele de forfecare chiar și pe amplasamentele cu pante abrupte. În astfel de condiții, se recomandă efectuarea de încercări de forfecare directă pentru fiecare proiect în parte.

Protecție

Geotextilele folosite la fabricarea Bentofix® protejează bentonita, având în același timp o robustețe suficientă pentru a își păstra integritatea în condițiile dure de manipulare pe șantier. Când se anticipează încărcări mari în timpul instalării, este recomandabil să fie utilizate geocompozite Bentofix® fabricate cu geotextile nețesute având o masă pe unitatea de suprafață de minim 270 g/m². Geomembranele HDPE Carbofol® sunt materiale excelente pentru etanșare dar au nevoie de o protecție mecanică eficientă. În funcție de cerințele din normativele naționale și de condițiile specifice din amplasament, pentru protecția geomembranelor Carbofol se pot instala geotextile nețesute consolidate mecanic prin interțesere de tipul Secutex® (fabricat din PP) sau Depotex® (fabricat din HDPE sau PP) atât deasupra, cât și dedesubtul geomembranei Carbofol®.

În cazul unui strat de pozare de tipul unui amestec de nisip cu pietriș (procentul de pietriș < 30 %), pentru protecția geomembranei Carbofol® ar trebui utilizate geotextile nețesute Secutex® sau Depotex® cu o masă pe unitatea de suprafață de 400 g/m². Straturile de pozare cu o granulozitate mai mare pot necesita geotextile de protecție nețesute Secutex® mai robuste având o masă pe unitatea de suprafață de 1.200 g/m². În aplicațiile unde geomembrana și geotextilul de protecție vin în contact cu compuși chimici agresivi cu concentrație mare se recomandă utilizarea Depotex®.

Control erozional

În zonele cu pante abrupte, precipitațiile abundente pot duce la formarea de făgașe sau pot spăla semințele de iarbă. Saltelele pentru control erozional Secumat® previn eroziunea de suprafață și formarea de făgașe prin reținerea particulelor de pământ și semințelor. Secumat® este instalat simplu, prin desfășurare de pe rolă direct pe pantă și încărcat cu pământ, apoi vegetalizat. Rădăcinile plantelor se întrepătrund cu monofilamentele din miezul Secumat®, ancorându-se în acesta și ajutând la reținerea particulelor de pământ.

Concluzie

Atunci când se construiesc drumuri, căi ferate sau bazine de retenție în zone de protecție a apelor freatice, geocompozitele bentonitice Bentofix® și geomembranele Carbofol® pot fi utilizate eficient ca elemente de etanșare. Geotextilele de protecție nețesute, consolidate mecanic prin interțesere Secutex® asigură protecția durabilă a geomembranelor Carbofol®. Geogrilele Secugrid® ajută la asigurarea stabilității generale pe pante abrupte, în timp ce Secumat® ajută la prevenirea eroziunii de suprafață. Soluțiile complete bazate pe geosintetice de la NAUE reprezintă alternative eficiente tehnic, economic și ecologic în aplicațiile de protecție a apei freatice.