Geosintetice pentru ziduri de sprijin

Cu ajutorul sistemelor complete de soluții bazate pe geosintetice se pot construi bariere acustice, ziduri de sprijin, taluzuri armate și alte structuri cu înclinări de până la 90°.

Armare

Folosirea geogrilelor Secugrid® pentru armarea zidurilor abrupte și a structurilor de retenție este necesară în cazul când rezistența la forfecare a pământului este insuficientă pentru a oferi stabilitatea necesară. În acest scop au fost create geogrilele monoaxiale Secugrid® R. Acestea sunt realizate din rășini foarte rezistente de poliester (PET) sau polipropilenă (PP), extrudate în bare plate, monolitice, sudate la joncțiuni.

Forma constructivă specială a geogrilelor permite conlucrarea excelentă cu materialul mineral, prin încleștare. Barele texturate îmbunătățesc caracteristicile de frecare și conlucrarea cu umplutura minerală. Secugrid® este proiectat să preia eforturi mari apărute în structura în care este înglobat, la o alungire scăzută, ceea ce reduce deformațiile acesteia. O rezistență la tracțiune de până la 400 kN/m poate fi obținută cu o alungire la rupere extrem de mică, de sub 8 %.

Atunci când se instalează umplutura, pe lângă capacitatea portantă, comportarea la îngheț și drenaj, trebuie luate în considerare și rezistența îmbinărilor cu fațada zidului și robustețea armăturii. Compactarea necesară a materialului de umplutură va crea încărcări verticale mari în timpul instalării. După cum s-a demonstrat în cadrul a numeroase teste și încercări pe teren, datorită suprafeței mari, barele monolitice plate ale Secugrid® sunt extrem de robuste și rezistente la încărcările dinamice apărute în timpul instalării. Date de proiectare, specificații și recomandări pentru geogrilele Secugrid sunt disponibile în Manualul nostru de Proiectare Secugrid®.

Construcția fațadei unui zid

Pentru a crea structuri cu impact scăzut, care se integrează în peisaj, pentru pantele abrupte armate sau pentru zidurile de sprijin se pot construi diferite tipuri de fațade. Pentru pantele abrupte armate cu înclinare de până la 45°, Secugrid® poate fi instalată orizontal, fără elemente speciale de fațadă. Pentru protecția împotriva spălării pământului la suprafața pantei, poate fi folosit un filtru stabil sau, mai ales, o saltea de control erozional Secumat® însămânțată cu iarbă.

Pe pante mai abrupte, cu înclinări de până la 60°, este necesară aplicarea metodei de întoarcere a geogrilei Secugrid® la fața zidului. Pentru a ușura instalarea folosind această metodă de construcție, trebuie instalate mai întâi cofraje temporare sau de unică folosință. Pentru a preveni eroziunea sau spălarea pământului, poate fi necesar să se utilizeze un geotextil nețesut Secutex® pe partea interioară a armăturii. Calculația privind stabilitatea filtrului Secutex® este descrisă în capitolul „Filtrarea cu geotextile”. Spălarea solului mai poate fi prevenită și prin folosirea de saltele de control erozional Secumat® înierbate.

Fațada zidurilor abrupte cu înclinări de până la 90° poate fi de asemenea proiectată pentru a utiliza pietre, gabioane, bucăți de rocă și prefabricate din beton. Conectarea între fațadă și materialul geosintetic de armare este realizată fie prin legături prefabricate, fie folosind sisteme speciale de prindere sau metode de fixare aplicabile pe amplasament.

Fundarea elementelor masive de fațadă

Cerințele privind fundarea elementelor masive de fațadă sunt descrise în cadrul diferitelor recomandări naționale pentru armarea cu materiale geosintetice. În principiu, standardele generale de proiectare pentru pământuri și beton se aplică și aici. Pentru zidurile cu elementele de armare întoarse la fața zidului („wrap around”), în general, nu este necesară o fundație specială.

Concluzie

Produsele robuste Secugrid® excelează datorită rezistenței lor chimice sporite, tendinței reduse de fluaj, și forțelor mobilizate la alungiri extrem de reduse. Pentru construcția pantelor abrupte armate și a zidurilor se folosesc geogrile Secugrid®, geotextile nețesute filtrante Secutex® și saltele pentru control erozional Secumat®. Aceste materiale geosintetice sunt ușor de instalat prin comparație cu tehnicile convenționale de construcție. Materialele geosintetice se conectează la fațada zidurilor de sprijin folosind sisteme simple și eficiente.