Geosintetice pentru construcții pe terenuri cu capacitate portantă scăzută

Geosinteticele pot fi utilizate în multiple moduri pentru armarea, etanşarea – încapsularea şi consolidarea terenurilor cu capacitate portantă scăzută. Soluţiile cu materiale geosintetice presupun costuri reduse și sunt aplicabile în condiții dintre cele mai diverse.

Armare

Atunci cand se armează suprafețe întinse în condițiile unui strat suport foarte slab, una dintre problemele cele mai dificile care trebuie rezolvate este asigurarea accesului în zona de lucru și menținerea ei într-o stare care să permită efectuarea lucrărilor de construcție. Combigrid® este geocompozitul potrivit pentru situații de acest gen, putând fi amplasat direct pe terenurile foarte slabe pentru a le îmbunătăţi capacitatea portantă (vă rugăm să solicitaţi abacul de calcul Secugrid®). Combigrid® combină avantajele a două materiale într-un singur produs: proprietăţi excelente de armare datorită geogrilelor Secugrid® și proprietăţi excelente de separare şi filtrare datorită geotextilelor neţesute Secutex®.

Combinația dintre barele robuste, monolitice, pretensionate ale geogrilelor Secugrid® și geotextilul nețesut Secutex face ca încărcările concentrate să fie distribuite uniform, pe o suprafaţă mai mare. Această distribuire a încărcărilor are ca rezultat o reducere a deformațiilor locale şi îmbunătăţeşte capacitatea portantă.
Datorită efectului de distributie a încărcării (efect asemănător celui al rachetelor de zăpadă folosite de eschimoși pentru a circula pe zăpadă foarte afânată) pe care îl generează Combigrid®, este posibilă amplasarea unui strat mineral de acoperire deasupra geocompozitului. Amestecarea materialului mineral din stratul de acoperire cu materialul mineral din substrat este împiedicată de geotextilul nețesut parte a Combigrid®, care funcționează ca un foarte eficient strat de separare/filtrare.

Etanşare

În cadrul proiectelor de ecologizare a iazurilor de decantare, unde substanţe puternic poluante trebuie să fie izolate de mediul natural, soluţiile bazate pe geosintetice de la NAUE GmbH & Co. KG vor asigura încapsularea lor sigură, pe termen lung. Dată fiind capacitatea portantă foarte scăzută a materialului din iazurile de decantare, în multe cazuri saturat cu apă, înainte de începerea operațiunilor de încapsulare trebuie asigurat accesul pe suprafața iazului. Pentru aceasta se folosesc geocompozitele Combigrid®, care distribuire uniform încărcările concentrate, permiţând echipamentelor cu o masă redusă să circule pe suprafaţa iazului.

Geomembranele Carbofol® din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) se folosesc pentru etanșare, știut fiind că ele reprezintă un strat practic impermeabil pentru apă şi gaze. Geomembranele sunt inerte la acţiunea substanţelor chimice agresive întâlnite în cele mai multe cazuri și după sudare formează o barieră uniformă împotriva pătrunderii apelor pluviale în masa de material depozitat în iaz şi, de asemenea, împotriva eventualelor emanații de gaze.

Pentru a proteja geomembranele Carbofol® de deformări excesive, precum şi împotriva riscului deteriorării mecanice în timpul instalării stratului mineral de drenaj , se recomandă folosirea unui geotextil gros, neţesut, consolidat mecanic, cu rol de amortizare a șocurilor (1.200 g/m² sau mai mult).

Geocompozitele bentonitice Bentofix® sunt foarte potrivite pentru etanşarea substraturilor care sunt predispuse la tasări mari. Bentofix® foloseşte bentonită sodică naturală de înaltă calitate, încapsulată între două geotextile. Odată hidratată, bentonita cu indice mare de umflare devine o barieră etanşă împotriva lichidelor şi gazelor. Prin folosirea la fabricarea Bentofix a unor geotextile cu alungire mare, consolidate mecanic, se asigură rezistența structurii uniform întrețesute la deformații de peste 30 %. Instalarea fâșiilor de Bentofix cu o orientare pe principiul țiglelor de acoperiș face ca etanșarea să rămână eficientă chiar după apariția tasărilor induse de fenomenele de consolidare.

Drenuri verticale

Consolidarea materialului dintr-un iaz de decantare este un proces lent, în care eliminarea apei în exces din pori este direct proporțională cu efortul aplicat. Pentru a accelera procesul de eliminare a apei din pori se instalează în materialul care trebuie consolidat drenuri verticale Secudrain®, care au o permeabilitate mult mai mare decât materialul din iaz, constituind o cale preferențială de curgere a apei. Drenurile verticale Secudrain® au o lăţime de aproximativ 100 mm şi sunt realizate dintr-un miez drenant din geotextil neţesut cu fibre grosiere, care este încapsulat între două geotextile neţesute. Datorită acestei structuri compozite, cu un miez drenant protejat de filtre pe ambele fețe, drenurile verticale Secudrain® sunt funcționale pe termen lung. Ele sunt potrivite în special pentru a fi utilizate pentru consolidarea pământurilor moi, predispuse la tasări. Cu ajutorul echipamentelor de instalare cu lance verticală, drenurile Secudrain® sunt poziţionate rapid şi inserate în pământul saturat. Drenurile verticale Secudrain® reduc în mod substanţial timpul de consolidare al materialului din iazurile de decantare, care altfel ar fi greu de drenat datorită permeabilității foarte scăzute.

Gazele care ar apărea eventual sub sistemul de etanșare pot fi, de asemenea, colectate şi evacuate prin intermediul unui sistem de drenaj Secudrain®, eficient din punct de vedere al costurilor. Secudrain® este derulat cu uşurinţă de pe rolă de către o singură persoană şi poate fi acoperit fie cu o geomembrană Carbofol®, fie cu un geocompozit bentonitic Bentofix®. Atunci când se instalează deasupra Carbofol® sau Bentofix®, Secudrain® îndeplinește simultan funcții de protecţie, separare, filtrare şi drenaj într-un singur produs, prezentându-se ca o alternativă foarte eficientă din punct de vedere al costurilor.

Concluzie

Datorită caracteristicilor superioare de armare, produsele Secugrid® şi Combigrid® îmbunătăţesc capacitatea portantă a terenurilor slabe, permiţând accesul utilajelor și desfășurarea lucrărilor de construcții pe suprafețe cu capacitate portantă redusă.

Geotextilele neţesute Secutex® oferă o protecţie excelentă pentru geomembranele Carbofol®. Acolo unde se aşteaptă să apară tasări diferenţiate, în locul geomembranelor Carbofol® se pot utiliza geocompozitele bentonitice Bentofix®.

Pentru a accelera procesul de consolidare a materialelor saturate cu apă, se pot insera în ele drenuri verticale Secudrain®. Geosinteticele drenante Secudrain® sunt eficiente atât pentru drenajul lichidelor cât și al gazelor, în funcție de modul în care sunt amplasate putând acționa suplimentar și ca straturi de protecție a geomembranelor.

Soluţiile cu materiale geosintetice sunt adesea singura opțiune pentru abordarea unor aplicații de tipul ecologizării iazurilor de decantare, unde este nevoie de asigurarea accesului pe o suprafață neconsolidată și fără capacitate portantă, urmate de operațiuni de încapsulare -etanşarea în vederea izolării materialelor cu potențial de poluare depozitate în iaz. NAUE reprezintă alegerea ideală atunci când sunt necesare soluţii bazate pe materiale geosintetice.