Geosintetice pentru construcţia magistralelor de conducte

Lucrările pentru construcţia magistralelor de conducte au particularități care deschid posibilități multiple de utilizare a materialele geosintetice de tipul geotextilelor neţesute de protecţie Secutex® şi geogrilelor robuste Secugrid®.

Protecție

Nisipul folosit in mod tradițional ca strat de pozare și protecţie pentru conducte a devenit un factor care măreşte substanţial costurile, datorită volumului mare de material necesar, precum şi costurilor de transport şi instalare asociate.
Geotextilele neţesute de protecţie Secutex® reprezintă o alternativă eficientă din punct de vedere al costurilor la această metodă convenţională de construcţie. În funcţie de mărimea particulelor stratului suport şi de efortul de compresiune la care este supusă conducta, se pot utiliza diferite geotextile neţesute de protecţie Secutex®.

Pentru pământurile cu o mărime maximă a particulelor de 8 mm, este potrivit un geotextil de protecţie neţesut Secutex® cu o grosime de 4.5 mm, în timp ce pentru pământurile cu granulație mai mare cerințele de protecție cresc și poate fi necesar un geotextil de protecţie neţesut de 20 mm grosime. Geotextilul poate fi ales pe baza unor criterii similare celor din testul prin care se verifică eficacitatea protecției unei geomembrane asupra căreia se exercită o forță de compresiune de 2,5 ori mai mare decât forța la care ar urma sa fie supusă în mod real, măsurându-se o valoare a deformației după 100 de ore și considerându-se că protecția este eficientă dacă deformația geomembranei nu depășește o valoare prestabilită. În cazul conductelor, alungirea admisibilă depinde de tipul lor și variază de regulă între 0.25 % şi 1 %.

Secutex® este rezistent la toate substanţele chimice care apar în mod natural în pământ, precum şi la degradarea microbiologică. De asemenea, are o mare rezistenţă la temperaturi ridicate, ceea ce poate fi important în cazul conductelor de termoficare etc. Prin învelirea conductelor cu un geotextil Secutex® se obține o barieră care previne contactul direct dintre conductă şi pământ, ajutând astfel la reducerea coroziunii electrolitice. La cerere, geotextilele neţesute de protecţie Secutex® pot fi livrate din fabrică la dimensiuni speciale. Produsul final este uşor de manevrat şi se instalează repede, permiţând învelirea conductelor înainte de a fi amplasate în tranşee.

Există situații în care nivelul apei freatice fluctuează semnificativ și, la o creștere bruscă, conducta ar putea ajunge în stare de plutire. Pentru a preveni asemenea situații, peste conductă se amplasează piese prefabricate din beton, în formă de „U”, care prin greutatea proprie se opun forței arhimedice. Pentru a se preveni avarierea conductei din cauza pieselor din beton, acestea se căptușesc cu geotextile neţesute de protecţie din polipropilenă (PP) având o masă unitară mai mare de 1,700 g/m², care funcționează excelent ca straturi de amortizare a șocurilor. Geotextilele din polipropilenă au o rezistenţă chimică deosebită, comportându-se bine chiar în cazul betonului alcalin. Atașarea geotextilelor de protecție de prefabricatele din beton se face folosind adezivi potriviți.

Armarea patului de pozare

Atunci când se construiesc magistrale de conducte pe terenuri cu capacitate portantă scăzută, pe terenuri instabile sau acolo unde este probabil să apară tasări diferenţiate, sunt necesare măsuri de armare a patului de pozare, pentru a crește capacitatea portantă și asigura o distribuţie uniformă a încărcărilor. Metoda tradiţională presupune înlocuirea straturilor de pământ slab cu material mineral de calitate (adesea până la o adâncime de 1 m), și folosirea unui strat de repartiție din dale din beton armat.

Soluţii economice alternative pentru stabilizarea pământului pot fi obţinute prin utilizarea Combigrid®, un geocompozit format dintr-un geotextil Secutex® GRK, cu proprietăţi excelente de separare şi filtrare şi o geogrilă Secugrid®, cu rezistenţă mare şi alungire redusă. Geogrila Secugrid® distribuie uniform încărcările concentrate datorate conductei pe o suprafaţă mai mare, micșorând semnificativ eforturile la nivelul stratului suport.

Geogrila Secugrid® asigură conlucrarea cu materialul mineral, care se încleștează între ochiurile ei, în timp ce geotextilul funcționează ca o membrană, separând substratul cu granulozitate mai fină de materialul de umplutură cu granulozitate mai mare. Această membrană este permeabilă pentru apă și are o capacitate bună de drenaj, fiind capabilă să prevină acumularea de presiune hidrostatică.

Secugrid® este o geogrilă omogenă realizată din bare extrudate, cu joncțiuni sudate. În cazul apariției unor tasări, ea este capabilă să preia eforturile apărute prin mobilizarea rezistențelor proprii la întindere, la alungiri scăzute. În acest fel, tasările, dacă apar, vor fi mai mici și uniforme. Încleştarea Secugrid® cu stratul de material mineral permite preluarea optimă a forţelor orizontale. Datorită acestei conlucrări optime între geogrilă și materialul mineral, chiar dacă stratul suport este slab, modulul necesar de deformatie elastică EV2 poate fi obținut fără a fi nevoie să se procedeze la înlocuirea pământului, care este o procedură costisitoare.

În funcţie de substrat şi de încărcări sunt posibile diverse variante de construcţie. Este posibil să fie necesară o construcţie cu unul sau două straturi de armare. Acolo unde se aşteaptă să apară tasări reduse sau uniforme, se pot amplasa unul sau două straturi de Combigrid® sau Secugrid® de-a lungul bazei tranşeei pentru a oferi o armare în plan. Dacă există cerinţe speciale privind prevenirea tasărilor, sau în cazul în care există un substrat foarte moale, se preferă folosirea prefabricatelor din beton în formă de „U”, căptuşite cu geotextile de protecţie Secutex® în locul unei armări orizontale.

Performanţa durabilă a patului de pozare pentru magistralele de conducte a stratului de bază poate fi asigurată doar dacă se previne apariția fenomenelor de pompaj sub sarcină, prin folosirea unui geotextil corespunzător de separare și filtrare, cu clasa de robustețe minimum 3.

Concluzie

Geotextilele neţesute Secutex® sunt folosite cu succes pentru protecţie sistemelor de conducte împotriva deteriorărilor mecanice. Geogrilele Secugrid® și geocompozitele Combigrid® sunt folosite pentru îmbunătățirea caracteristicilor stratului de pozare și controlul tasărilor. Geogrilele Secugrid® şi geocompozitele Combigrid® fac posibilă instalarea magistralelor de conducte şi pe substraturi moi, fără a fi nevoie de operațiuni de înlocuire a pământurilor slabe cu material mineral de calitate.