Geosintetice pentru construcția de drumuri

În „Ghid pentru proiectarea zonelor circulate”, sunt specificate detalii constructive pentru mai multe tipuri de drumuri, în funcțíe de destinație și de durata normată de viață. Prin includerea materialelor geosintetice de tipul geotextilelor de separare și filtrare sau a geogrilelor de armare în detaliile constructive s-au creat premizele obținerii unor soluții tehnice optimizate, cu performanțe îmbunătățite chiar în condițiile reducerii grosimii straturilor minerale.

Separare

Pentru construcția majorității tipurilor de drumuri care sunt cuprinse în cadrul sistemelor naționale de clasificare, sunt prevăzute de regulă un strat de protecție la îngheț și un strat de bază (uzual pietriș sau piatră spartă), amplasate și compactate peste un substrat pregătit corespunzător. Normativele naționale au cerințe specifice cu privire la capacitatea portantă, luînd în considerare modulul de deformație elastică (EV2). In vederea atingerii obiectivelor de performanță pentru drumurile clasificate, stabilite prin normativele naționale, este foarte important ca straturile minerale care compun structura drumului să nu se amestece între ele sau cu materialul din substrat.

Geotextilele nețesute din polipropilenă Secutex® (PP) sunt produse special proiectate pentru a fi folosite la construcția drumurilor, ca strat de separare. Aceste geotextile sunt filtre robuste, cu rezistență mare la poansonare, rezistente la tracțiune și cu capacitate mare de alungire. Ele sunt clasificate conform sistemului GRK (clasificarea robusteții geotextilelor) pentru rezistența la poansonare și rezistența la avariere în timpul instalării. Pentru detalii suplimentare privind folosirea geotextilelor Secutex®, vă rugăm să citiți capitolele „Separare” și „Filtrare”. Capacitatea mare de alungire a geotextilelor nețesute Secutex® asigură o rezistență excelentă la avariere. Această caracteristică a produselor Secutex® le permite să se adapteze cu ușurință la substraturi neregulate sau moi. Atunci când geotextilele Secutex® sunt încorporate în structuri în care sunt acoperite cu piatră, fibrele lor se mulează pe conturul pietrelor, prevenind avarierea structurii nețesute.

Armare

Geogrilele Secugrid® sunt materiale geosintetice pentru armare fabricate din bare polimerice extrudate, continui, pretensionate, cu rezistență mare la tracțiune, sudate la joncțiuni. Secugrid® preia solicitările apărute în structurile de pământ în care sunt încorporate și le distribuie prin intermediul barelor cu rezistență mare la tracțiune. Transferul eforturilor se face în două moduri distincte: prin încleștarea materialului granular în ochiurile geogrilei, lucru care restrânge deplasarea laterală a acestuia și prin frecarea dintre pământ și barele Secugrid®. Geogrilele Secugrid® preiau încărcările concentrate induse de trafic și le distribuie uniform. O calitate importantă a geogrilelor Secugrid® este faptul că sunt „de modul înalt” (mobilizează rezistențe mari la alungiri mici). Datorită acestei caracteristici ele își mobilizează imediat rezistențele proprii, prevenind deformația structurii în care sunt încorporate. Geogrilele Secugrid® au, de asemenea, un comportament excelent la fluaj, păstrându-și o mare parte din rezistența inițială la întindere, pe termen lung, contribuind astfel la menținerea unor deformații scăzute a structurilor rutiere care le încorporează.

Armarea cu Secugrid® poate elimina necesitatea îndepărtării și înlocuirii sau stabilizării cu var a substraturilor care nu au o capacitate portantă suficientă pentru încărcările prevăzute (vă rugăm să solicitați utilitarul de calcul pentru Secugrid®).

Combigrid® (un geocompozit format dintr-o geogrilă Secugrid® și un geotextil Secutex®) poate fi folosit în cazul în care materialul geosintetic trebuie să ofere atât funcții de armare, cât și separare și filtrare la interfața dintre corpul drumului și substrat. Componenta Secugrid® a geocompozitului acționează ca armătură, în timp ce geotextilul nețesut Secutex® funcționează ca element de separare și filtrare.

Drenaj

În cazul suprafețelor betonate, crăpăturile și avariile etanșărilor la rosturi pot permite apei să se infiltreze și să spele materialul fin din fundație. Apariția golurilor sub plăcile de beton duce la slăbirea structurii și posibil la avarierea suprafeței pavate. Când substratul este slab permeabil și nu este capabil să dreneze apa infiltrată, aceasta se poate acumula la interfața dintre pavaj și substrat. Încărcările ciclice din trafic pot pune apa acumulată sub presiune și pot crea fenomene de pompaj sub sarcină care la randul lor pot duce la apariția unor goluri sub pavaj, cu toate consecințele negative care rezulta de aici.

Când între pavaj și substrat sunt instalate geotextilele nețexute, consolidate mecanic prin interțesere Secutex® PP, acestea facilitează drenajul apei infiltrate și previn apariția fenomenelor de pompaj sub sarcină, prevenind avarierea fundației drumului. Capacitatea de drenaj a geotextilelor Secutex® este considerabil mai mare decât cea a pământurilor cu care vin în contact de aceea ele sunt capabile sa descarce rapid apa infiltrată prin rosturi sau crăpături. Mai mult decât atât, geotextilul acționează ca un tampon care atenuează vibrațiile produse de trafic, prevenind formarea sau transmiterea fisurilor din straturile profunde în straturile superioare.

În general, pentru acest tip de aplicație se folosește un produs de 500 g/m² (Secutex® R 504).

Rezistența pe termen lung

Materiile prime folosite pentru fabricarea materialelor geosintetice Secugrid®, Combigrid® și Secutex® sunt atent selectate pentru a asigura performanțe maxime pe întreaga durată de serviciu.

Concluzie

În domeniul construcției de drumuri, materialele geosinteticele îndeplinesc funcții de separare, filtrare, armare, și drenaj. Separarea și filtrarea sunt posibile folosind geotextile Secutex®, iar creșterea capacității portante prin armare se face folosind Secugrid® sau Combigrid®. Prin utilizarea geotextilelor nețesute Secutex® sub pavajele din beton se previne apariția sau transmiterea fisurilor din straturile profunde, se amortizează vibrațiile din trafic și se previne apariția fenomenelor de pompaj sub sarcină.

O fundație solidă începe cu materiale geotextile nețesute produse de NAUE.