Hulladéklerakó előírások

A világszerte működő szabályozó szervezetek alternatív megoldásként már régóta elfogadják a geoműanyag termékeket vagy kimondottan előírják alkalmazásukat bizonyos  területeken. A hulladékgazdálkodási ágazat minden más ágazatnál nagyobb előnyben részesült a geoműanyag rendszerek felhasználásával, a települési szilárd hulladéklerakók alsó és lezáró szigetelésére. Európában, Németországban és az Egyesült Államokban  a geoszintetikus megoldások példaértékűen épültek be a környezetvédelmi szabályozásokba, hogy a lehető legjobban megakadályozzák vagy csökkentsék a hulladéklerakás negatív hatásait a felszíni vizekre, a talajvízre, a levegőre és az emberi egészségre. Ezt szigorú műszaki követelmények  bevezetésével érték el. Európa: az Európai Unió által kiadott, a hulladéklerakás irányelveit tartalmazó 1999/31/EC 1999. április 26. sz. tanácsi rendelet, amelyet a tagállamok 2001. július 16-ig hajtottak végre. Az irányelv minden hulladéklerakó típusra alkalmazható, három osztályba sorolva őket: (I) inert hulladéklerakók, (II) veszélyes hulladéklerakók, (III) nem veszélyes hulladéklerakók. Az EU hulladéklerakásról szóló irányelvei előírják a talajvédelmet, a talajvízvédelmet és a felszíni vizek védelmét, amelyet egy ásványi szigetelőréteg és egy műanyag szigetelőréteg kombinációja biztosít. Ásványi szigetelésként, egyenértékű védelmet nyújtó, mesterségesen előállított és megerősített szigetelő rétegeket is lehet alkalmazni (pl. (GCL) bentonitos lemez). A hulladéklerakóknak rendelkezniük kell csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel is. Kommunális és veszélyes lerakók esetén műanyag szigetelőréteget is kell alkalmazni (pl. 2,0 mm HDPE geomembrán).

Németország: BAN & LAGA

Már az 1970-es évek végén, a német LAGA (állami hulladékkezelési munkacsoportot) ajánlásokat adott ki a hulladéklerakó aljzatszigetelésével kapcsolatban.

A „Hulladéklerakók műszaki iránymutatásai” (1991) és a „Kommunális hulladéklerakók  műszaki iránymutatásai” (1993) című okmányok, többek között, tartalmazták a szövetségi hulladéklerakók szigetelő rendszerének egységesítését. Németországban a  LAGA munkájához tartozott a 40 illetékes hatóság közötti harmonizáció, amely létrehozta az egységes nemzeti minőségi előírásokat (BQS) és a termék-specifikus alkalmassági vizsgálatokat. Emellett a BAM (Szövetségi Anyagvizsgáló és Kutató Intézet) 1986-ban kiadta a geomembránokra vonatkozó NRW irányelvet,

valamint 1989-ben megjelentette az alsó-szászországi

szigetelési szabályzatot.  A 2009-ben megjelent hulladéklerakási irányelvek létrehozták a BAM teljeskörű irányító fennhatóságát a  hulladéklerakóknál használt geoműanyagok területén. Ma a BAM országos érvényességgel felügyeli a geoműanyagok alkalmassági vizsgálatait. Németországban a hulladéklerakók szigetelésére felhasznált geoműanyagok minimális élettartama 100  év.

USA:  D. szabályzat

Az Egyesült Államokban hatalmas mértékben növekvő hulladéklerakási probléma megoldására 1976-ban létrejött az RCRA (Resource Conservation and Recovery Act) törvény, amely jelentős hatással volt a nemzetközi hulladékgazdálkodásra is. Nevezett törvény D. szabályzata tartalmazza a települési szilárd hulladékokra vonatkozó előírásokat. A  talaj és a talajvizek védelmének érdekében, az 1980-as évek elején, a D. szabályzat kiegészítésével, az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (EPA) megkövetelte a geoműanyagok használatát a környezetvédelmi szigetelések területén. Ennek alapján  erős kapcsolat jött létre a hulladékgazdálkodás és a geoműanyagok között a projektek és a tudomány területén.

A kommunális és a veszélyes hulladéklerakók műszaki védelmének területén mindennapossá váltak a rendkívül megbízható kétrétegű (elsődleges és másodlagos) szigetelő rendszerek. A geoműanyagok hatékonysága a depóniák aljzatszigetelésénél és lezárószigetelésénél  a legmagasabbra értékelt infrastrukturális területté tette a hulladékgazdálkodást az Egyesült Államokban (ASCE Report Card on American Infrastructure).  Hasonló geoműanyag szigetelő rendszereket követel meg a US EPA a szénerőműveknél keletkező nagy mennyiségű salak és hamu lerakásához is. A Németországi és az Egyesült Államokbeli pozitív tapasztalatokkal magyarázható a geoműanyagok elterjedése a különböző szabályozásokban.  A hulladékgazdálkodásban alkalmazott geoműanyag megoldásokat jelentősen segítik a folyamatosan növekvő műszaki teljesítmények és a fejlődő beépítési technikák. A termékek paramétereinek rendszeres tesztelése biztosítja a megfelelő vegyszerállóságot és tervezési állékonyságot.

A geoműanyagok felhasználása gazdaságos és biztonságos.