Webinar: Infrastructuur van de toekomst – economisch en veilig

Nieuwe wegen voor een duurzame infrastructuur

Met de toenemende klimatologische uitdagingen en de vraag naar duurzame oplossingen is het ontwerpen en bouwen van duurzame en veerkrachtige infrastructuur nog nooit zo belangrijk geweest. Slappe ondergrond, zoals te vinden in verschillende toepassingen zoals tijdelijke bouwwegen, gebonden wegen, tijdelijke werkplatforms en spoorlijnen, vormen een grote uitdaging bij het bereiken van dit doel. Dit webinar biedt u waardevolle inzichten en expertise waarmee u uw projectdoelen kunt bereiken en de normen kunt overtreffen, ondersteund door relevant onderzoek. Deelname is gratis.

Datum: 21.11.2024, 10.00 tot 10.45 uur

Taal: Nederlands, Engels

Foto van een snelweg in Europa met windturbines op de achtergrond.

Waar het over gaat:

Deze webinar gaat in op de hedendaagse uitdagingen bij het ontwerp en de aanleg van infrastructuur. Er wordt gedemonstreerd hoe de mechanismen van de interactie tussen bodem en geogrid kunnen worden gebruikt om de vervorming van de grond te verminderen en de draagkracht op slappe ondergrond te verbeteren. De webinar laat u kennismaken met de voordelen van Secugrid® geogrids en Combigrid® geocomposieten. Deze maken innovatieve oplossingen mogelijk die de stabiliteit en levensduur van infrastructurele maatregelen op slappe ondergrond aanzienlijk kunnen verbeteren. U krijgt de kennis en hulpmiddelen die u nodig hebt om transportroutes te ontwerpen en aan te leggen die niet alleen economisch efficiënt, maar ook milieuvriendelijk en duurzaam zijn.

Inhoud:

  • De uitdaging van vervorming en draagvermogen op slappe ondergrond

  • De interactiemechanismen tussen grond en geogrid

  • Kansen voor infrastructuurprojecten met geogrids

  • Verbetering van bodemstabiliteit en -versterking, bewezen door onafhankelijk onderzoek

  • Inleiding tot de ontwerpsoftwarepakketten van Naue

Uw voordeel:

  • Diepgaande kennis: Verbeter de efficiëntie en duurzaamheid van uw bouwproject door de stabilisatie- en versterkingsmechanismen van geogrids te begrijpen en te benutten.

  • Profiteer van gevalideerde onderzoeksresultaten: Gebruik wetenschappelijk onderbouwde bevindingen over de prestatieparameters van Secugrid®/Combigrid® als leidraad bij de selectie van uw geocomposietoplossing.

  • Gebruik de expertise van Naue: Gebruik Naue’s ontwerpondersteuning (Naue Portal) om veilige, economische en duurzame infrastructuurprojecten te ontwerpen.

  • Economische en ecologische voordelen: Pas uw projecten aan de projectspecifieke omstandigheden aan, optimaliseer de kosten en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Uw sprekers:

Bas Seesing, Technisch vertegenwoordiger civiele techniek

Jörg Klompmaker, Productmanager voor Secugrid® & Combigrid® geogrids