Филтриране

Механично свързаните иглонабити нетъкани текстилни материали са особено подходящи за тази функция, ако дебелината им е поне 30 пъти по-голям от избрания размер на порите. Това е установено чрез проучването и изпитването на такива материали при относително дълги периоди на експлоатация. Дебелината, съобразена с размера на порите, позволява филтриране в дълбочина и предотвратява натрупването на отфилтрирана утайка в зоната на контакт между геотекстила и почвата, което би намалило водопропускливостта.  Правилно оразмерения  за съответната почва геотекстилен филтър запазва за дълго време своята водопропускливост и не се задръства.

продукти:

Геотекстилният филтриращ пласт действа като сито, спирайки почвените частици и позволявайки същевременно почти свободно преминаване на течностите перпендикулярно на своята равнина. Така филтърът изпълнява едновременно две функции – задържане на частици и пропускане на течности, като не позволява натрупване на течност и създаване на хидравлично налягане в почвата.

Геотекстилният филтър работи като минералния филтър, но има големи предимства в сравнение с него , най-вече свързани с ефективостта, разходите и лесния монтаж.

Както при минералните филтриращи пластове, така и при геотекстилните филтри, дебелината на пласта е важна и влияя на дългосрочната ефективност. Филтрите се използват най-вече в хидротехническото строителство и за предпазване от задръстване на отводнителните системи.