Укрепване

Като армировъчни елементи се използват предимно геомрежите и тъканите текстили. Армировъчните елементи от тъкани текстили са по изложени на монтажни повреди, отколкото армировъчните елементи от полимерни ребра под формата на геомрежи. Освен това, предварително натегнатите геомрежи имат по-ниско първоначално удължение в сравнение с тъканите текстили и поради това осъществяват незабавно предаване на силити без удължение на конструкцията.

продукти:

Когато се използват за армировъчни цели, геотекстилите, геомрежите и композитите се полагат под или между почвените пластове за да поемат силите на опън и така да подобрят механичните им качества. Обикновено се използват в носещи конструкции на принципа на „укрепената почва“ и за стабилизиране на земни насипи от почви с ниска носимоспособност. В много случаи, геосинтетичната армировка успешно заменя скъпи строителни работи, замяната на почва и полагането на допълнителни почвени пластове.