Разделяне

Механично свързани нетъкани текстилни материали са особено подходящи за тази функция, тай като се адаптират много добре към неравни и меки почви благодарение на голямата си разтегливост. Тази способност за удължаване е от важност при избягването на пробив от камъни. Влакната се разтягат по профила на камъка и не позволяват повреда на нетъкания текстил.

продукти:

Геотекстилите разделят съседни видове почви и не им позволят смесване. Обикновено използвания материал за разделещи функции е под формата на трайни и здрави нетъкани или тъкани геотекстили и/или композитни продукти, произведени от синтетични суровини, способни да издържат високи натоварвания. Сред типичните приложения са пътното и железопътно строителство, хидротехническите съоръжения, строителството на депа за отпадъци, спортни площадки и състезателни писти, озеленяване. Изборът на правилния продукт е в зависимост от гранулометрията на почвената основа и очакваните монтажни и експлоатационни натоварвания.