Опаковки

Благодарение на своята много добра гъвкавост, механично свързаните нетъкани текстили са особено подходящи, тъй като имат оптимално поведение при приложена сила и се адаптират лесно към неравностите на  почвата. Освен това, гъвкавата система се деформира оптимално при удар, абсорбирайки силата на удара. Триизмерните иглонабити нетъкани текстили са също и изключително устойчиви на абразия.

продукти:

В геотехническото инженерство и хидротехническото строителство се „опаковат“ предимно земни материали в гъвкави тръби, чували и контейнери. В такива приложения, геосинтетичните материали изпълняват разделителни, филтриращи, защитни и/или армировъчни функции в зависимостта от вида приложение. Сред използваните форми са нетъкани и тъкани текстили, геомрежи и композити.