Защита

Дебелите, механично свързани нетъкани текстили са се доказали като много добри защитни пластове. Примерно, нетъканите геотекстили Secutex®, произведени от полипропилен (PP), с маса на единица площ  > 800 g/m2, се използват като единствен защитен пласт на геомембраните. В приложения с по-ниски натоварвания се използват геотекстили с маса на единица площ равна или по-висока от 300 g/m2.

продукти:

Геомембраните,  изолиращите екрани и другите компоненти на системите трябва да бъдат защитени срещу механични повреди. Без подходящи защитни пластове са възможни повреди, дължащи се на остри ръбове и неравности на почвата. Нетъканите геотекстили и композити са най-широко използвани за защита от механични повреди. Композитите включват нетъкани геотекстили, подсилени с тъкани геотекстили, двустранни тъкани геотекстили  и композитни нетъкани геотекстили с минерален пълнеж. Ефективността на защитата е в зависимост от дебелината на геосинтетиката, масата на единица площ и устойчивостта на пробиване от удар и на натиск. Нетъканите геотекстили и композити се използват в различни приложения за защита на геомембраните, включително депата за отпадъци и тунелите.  Тези защитни елементи успешно се използват и при изграждането на тръбопроводи.