Дрениране

За да се запази в дългосрочен план дренажната производителност  се използват филтриращи геотекстили, които предават срязващо напрежение на просмукващия пласт. Механично свързаните нетъкани текстили (виж „Филтриране”) са особено  подходящи за филтриращи функции. Стабилната триизмерна структура на хаотично преплитащите се влакна е много подходяща за дренажни приложения. Те предават срязващите напрежение без повреди  и така дренажните характеристики се поддържат дългосрочно.

продукти:

Дренирането е събирането на дъждовните, снежните, подпочвените води и други течности или газове, които трябва да бъдат отведени. Дренажните системи са енокомпонентни или композитни, състоящи от минимум един филтриращ и един просмукващ пласт. Последният поема течността и я отвежда с минимална загуба на налягане. Наземните дренажни системи често са комбинирани с изолиращи системи, като такиви примери са депата за отпадъци, подземните гаражи и тунели. Геосинтетичните дренажни системи заместват минералните, които са по-скъпи и трудни за изпълнение.