Борба с ерозията

Ерозията на склоновете може да се предотврати много сполучливо с триизмерната геосинтетика, особено в периода на растежа, когато корените на растителността не са напълно оформени. Постига се много добро сцепление между  геосинтетиката и почвата, което ефективно се противопоставя на отмиването на почвени частици.

продукти:

Триизмерната геосинтетика и композитите предотвратяват отнемането на почвени частици от водата и вятъра. В природата растенията изпълняват тази функция чрез кореновата си система. Естественото образуване на растителни пластове, което често отнема години, се ускорява и подобрява при използването на  продуктите за борба с ерозията