Функции

Филтриране

Геотекстилният филтриращ пласт действа като сито, спирайки почвените частици и…

Дрениране

Дренирането е събирането на дъждовните, снежните, подпочвените води и други течности или…

Разделяне

Геотекстилите разделят съседни видове почви и не им позволят смесване. Обикновено използвания материал…

Защита

Геомембраните,  изолиращите екрани и другите компоненти на системите трябва да бъдат защитени срещу…

Укрепване

Когато се използват за армировъчни цели, геотекстилите, геомрежите и композитите се полагат…

Изолиране

Изолирането е от съществено значение за опазването на околната среда, подпочвените води и допринася…

Опаковки

Благодарение на своята много добра гъвкавост, механично свързаните нетъкани текстили са особено подходящи…

Борба с ерозията

Ерозията на склоновете може да се предотврати много сполучливо с триизмерната геосинтетика, особено…