SECUTEX® H

SECUTEX® H

Secutex® H е еднопластов или многопластов иглонабит нетъкан геотекстил, предназначен за разделяне, филтриране, защита и изработка на чували и ръкави за пясък.

Secutex® H е многофункционален

Secutex® H е многофункционален продукт с широка сфера на приложение. Може да се използва под формата на еднопластови и многопластови геотекстилни филтри, пясъчни рогозки, чували с пясък за предпазване от корозия. Нетъканият геотекстил Secutex® H и пясъчните рогозки изпълняват функцията на разделителни пластове и обратни филтри при хидротехническото строителство и, по-конкретно, изграждането на диги, противоерозионни крайбрежни съоръжения, рехабилитация и защита на канали. Изработен под формата на тръби, Secutex® H може да се използва за защита на пристанищните басейни, а чувалите с пясък Secutex® H са успешно средство за защита на морските и речни брегове. Secutex® H има висока водонепроницаемост, добре задържа почвата, не възпрепятства растежа на коренната система на растенията и по този начин се вписва незабележимо в природната среда. Secutex® H се използва за защита на бреговете от ерозия, във водните пътища около стълбове и при надлъжни и напречни хидротехнически съоръжения.

Secutex® H е надежден

Над 40-годишната практика на успешно използване на Secutex® H в хидротехническото строителство е безспорно доказателство за нашите високи технически стандарти и възможности. Изпитванията, провеждани от Федералния институт за хидротехническо строителство (Bundesanstalt für Wasserbau, BAW), а също и постоянния собствен и независим контрол на производството, потвърждават нашия ангажимент за високо качество. Secutex® H се отличава с голямото си относително удължение, филтрираща стабилност и устойчивост на абразия. Secutex® H може да бъде полаган практически върху всякакви повърхности, идеално следвайки релефа, като дори може директно да се покрие  с големи камъни. Рулата с екстра голяма ширина намаляват количеството на препокриванията, необходими за изпълнение на заданието, като така се осъществят икономии на материал. Продуктът свежда до минимум изместването на съседните платна при полагането и при експлоатацията.

Secutex® H е икономичен

Простата монтажна технология позволява полагането на Secutex® H със съкратени срокове и при минимални финансови загуби. Това е едно от многото предимства на продукта пред традиционните филтри от зърнисти минерали. Използването на Secutex® H позволява да се заместят филтриращите пластове от пясък и чакъл, изискващи високи финансови и трудови разходи за тяхното намиране, добив, транспортиране и полагане. При това, върху Secutex® H директно може да се поставят големи камъни. Неговата проверена дълготрайност гарантира дълъг експлоатационен живот на съоръженията и свежда до минимум разходите по обслужването.

Secutex® H е лесен за полагане

Устойчивата на атмосферните въздействия и UV лъчи опаковка защитава Secutex® H по време на транспортирането, на площадката и продукта може да се разтовари и съхранява с малко усилия. Рулата може да се нарязват на площадката със стандартни режещи инструменти, което улеснява монтажа.

Заключение

Secutex® H е висококачествен, здрав геосинтетичен текстил, съхраняващ своите филтриращи свойства за целия период на експлоатацията. Продукта се използва успешно на хидротехническите обекти в цял свят вече няколко десетилетия.