Loading...

SECUTEX®

SECUTEX®

Secutex® е инглонабит нетъкан геотекстил, използван за разделяне, филтриране, защита и дрениране. Някои от модификациите са допълнително каландрирани.

Secutex® е многофункционален

Геотекстилът Secutex® се използва в много области на строителството, включително  хидротехническия сектор, изграждането на депа за отпадъци, пътища и тунели. Използването на Secutex® като разделителен пласт предотвратява смесването на слоеве с различен гранулометричен състав. Благодарение на това, пластовете на основата и насипните материали над нея запазват своята цялост за значително по-дълго време, отколкото би било възможно при използването на други строителни методи. Ако при изграждането на автомобилни и железни пътища дребнозърнестите насипни пластове са в съседство с дренажните пластове, филтриращата функция на Secutex® не позволява отмиването на фините частици и проникването им в дренажните пластове, което позволява да се избегне компрометирането на дренажните възможности и така се запазва функционалността на едрозърнестите пластове. Отвеждането на неголеми количества вода от проблемните зони по хоризонталната равнина на продукта се улеснява от неговата висока водопропускливост. Нетъканият геотекстил Secutex® с висока плътност на единица площ може също да предпази геомебраните и тръбите от механични повреди. С цел повишаване на защитните характеристики  на Secutex®  и по-равномерно разпределение на динамичните натоварвания, в структурата на продукта може да се вгради тъкан геотекстил.

Secutex® е надежден

Secutex® се отличава със своята дълготрайност, филтрираща стабилност и разделителна способност. Благодарение на своето изключително голямо относително удължение, продуктът е устойчив на високи ударни и пробивни натоварвания. Защитната ефективност на Secutex® се осигурява при правилно оразмеряване с достатъчна дебелина. Механичните свойства на Secutex® – удължение, устойчивост на абразия,  пробивна якост (изпитване CBR – „Калифорнийско отношение на носещата способност”) и неговата цялостна здравина, както и нашия опит от няколко десетилетия с геосинтетични материали, гарантират висока степен на надеждност. Правилно подбрания геотекстил Secutex® може безопасно да поеме тежки динамични натоварвания и физически агресивни почвени условия. Поискайте повече информация за класовете здравина на геотекстила Secutex®.

Secutex® е икономичен

Използването на Secutex® намалява потребностите от насипни материали и обема на изкопните работи за постигането на определен профил. Значителни икономии се реализират не само от разходите за строителство, но също и от разходите за поддръжката. Secutex® предлага по ниски строителни разходи, по-ниски експлоатационни разходи и по-високи експлоатационни показатели.

Secutex® е лесен за полагане

Secutex® се пренася и полага на площадката без никакви особени затруднения. Рулата просто се развиват и полагат много лесно, без да се изисква специално оборудване.

Заключение

Secutex® превъзхожда конвенционалните строителни методи. Неговата възможност за голямо относително удължение и здравина го правят изключително издръжлив. Secutex® намалява разходите по строителството и обслужването, като същевременно има и много приложения.

Call now