SECUMAT®

SECUMAT®

Secumat® е триизмерна рогозка за борба с еризията, изработен със синтетична сърцевина във формата на лабиринт.

Secumat® е многофункционален

Secumat® се използва за борба с ерозията като защитава почвата при пътното строителство, озеленяването и изграждането на депа за отпадъци. В хидротехническото строителство Secumat® се използва за защита на крайбрежни зони и откосите на диги. Правилно оразмерения продукт предотвратява отмиването на почвата, като в същото време улеснява бързия растеж на растителността. При проливни дъждове, когато има засилено стичане на вода по склоновете, Secumat® изпълнява укрепваща функция, предотвратява ерозията и унищожаването на растителната покривка. Веднага след запълването на структурата на рогозката с почва, започва процеса на вегетация. Така се намалява скоростта на оттичане на водата, повишава се инфилтрирането и се намалява загубата на вода. Положен в непосредствена близост до реки и водоеми, Secumat® предпазва бреговете от ерозийното действие на водния поток.

Secumat® е надежден

Отворената структура на Secumat® позволява  равномерното му запълване с почва по цялата дълбочина. По този начин Secumat® задържа дъждовната вода и предотвратява ерозия. Триизмерната структура на Secumat® способства за растежа на кореновата система и осигурява допълнителна защита на вегетативния процес. Продуктът е устойчив на въздействието на всички естествени химически и биологични вещества, намиращи се в почвата, а също е и изключително устойчив на ултравиолетовото облъчване. Ефективността на Secumat® е гарантирана за дългосрочни приложения.

Secumat® е икономичен

Леките рула Secumat® позволяват бърз и икономичен монтаж. След полагането на продукта е необходимо минимално количество почва за запълването му. Системата Secumat® може да се полага дори върху много стръмни склонове, стабилизирайки изложените на ерозия участъци, като по този начин се избягват много скъпи ремонтни дейности.

Secumat® е лесен за полагане

Secumat® е напълно функционален веднага след полагането. Върху стръмни склонове Secumat® може да се закрепи чрез метални скоби и шипове. Запълването с почва се извършва лесно.

Заключение

Secumat® е устойчив на въздействието на околната среда и способства много добре за развитието на кореновата система на растенията. Независимо къде се използва Secumat®, полагането е лесно и растителността се развива бързо. При правилно полагане Secumat® се справя успешно с ерозията дори и при най-критичните участъци.