NAUE WRAP

NAUE WRAP

Системата геомрежи NAUE WRAP Secugrid® за укрепване на земни конструкции, използва геомрежа Secugrid®, опакована с армировъчен материал,  върху фасадната част на склоновете. При подготовката на площадката и в процеса на изграждането се използва временен кофраж. Механичната защита, осигуряваща голяма носимоспособност, се предоставя  от армировъчната технология  Secugrid® на NAUE, при която се използва рогозката за ерозионен контрол Secumat® или нетъкан геотекстил Secutex®. Тези мерки предпазват почвата от ерозия. NAUE WRAP е много приспособима система към специфичните изисквания и земна геометрия на проекта, което дава възможност за икономични и естетични решения, способстващи за растежа на растителността. Озеленяват се склонове с наклон до 70°. Може да се осигури допълнителна UV защита чрез поставянето на фасадни камъни или други подходящи материали.

NAUE WRAP Приложения

 • Озеленяване на склонове с наклони между 45° и 70°
 • Подпорни стени до 90°, в комбинация с фасадни стени

Компоненти на системата

 • РЕТ геомрежа за първично армиране Secugrid®
 • РЕТ геомрежа за вторично армиране Secugrid® между пластовете при по-високи конструкции
 • Временен кофраж
 • Рогозки за ерозионен контрол Secumat® или нетъкан геотекстил Secutex®
 • Крепежни елементи
 • Хидропосев

Предимства

 • Постоянна стабилност дори при склонове до 90°
 • Всички необходими геосинтетични материали за системата са от един източник
 • Естествени, озеленени конструкции
 • Пести строителни ресурси (и разходи), тъй като кофражът може са се използва повторно
 • Проста конструкция
 • Голяма носимоспособност
 • Може да се използват почви от площадката (включително свързани почви), което позволява оптимизиране на разходите, тъй като не се налага замяната с несвързани почви
 • Геомрежите Secugrid® може да се използват заедно с цимент или вар за стабилизиране на почвата
 • Регулиращи се дистанционни елементи позволяват конкретно оформление на фасадата на склоновете
 • Ползите за околната среда, свързани с използването на наличната почва от площадката, включва намалени разходи и замърсяване от транспортирането и опазване на природните ресурси

NAUE M3 WRAP INSTALLATION