NAUE STEEL T

NAUE STEEL T

NAUE STEEL T съчетава армиращите геомрежи Secugrid® с временни носещи стоманени облицовки за създаването на система армирана земна конструкция, която се адаптира към различни ъгли и форми на склоновете, като в същото време носи растителността. Върху лицевата част на NAUE STEEL T са възможни насаждения при склонове до 70°. При по-големи наклони обикновено са необходими специални мерки за озеленяване и напоителни системи. Борба с ерозията на фасадата на склоновете се осъществява посредством нетъкания геотекстил Secutex® или рогозката за борба с ерозията Secumat®. Системата позволява изключителна гъвкавост при проектирането и адаптиране към специфичните изисквания на проектите, като в същото време е много икономична, бързо се изгражда, естетически привлекателна и със своята зелена фасада се вписва добре в естествената среда.

NAUE STEEL T Приложения

 • Предотвратяване на свлачища, възстановяване на склонове и насипи
 • Стабилизиране на склонове до 70°
 • Озеленяване на склонове с наклони между 45° и 70°
 • Подпорни стени до 90°
 • Автомобилни и железопътни шумови бариери

Компоненти на системат

 • Армираща РЕТ геомрежа Secugrid®
 • Рогозка за борба с ерозията Secumat® и/или нетъкан геотекстил Secutex®
 • Крепежни елементи
 • Хидропосев
 • Стоманен (постоянен) кофраж – примерно, стоманена мрежа

Предимства

 • Постоянна стабилност дори при склонове до 90°
 • Зелено решение
 • Голяма товароносимост
 • Регулиращи се дистанционни елементи позволяват конкретно оформление на фасадата на склоновете
 • Бързо и лесно изграждане
 • Може да се използват почви от площадката (включително свързани почви)
 • Изключително спестяване на разходи, тъй като има възможност да се използват по-достъпните свързани почви, вместо да се отстраняват и заместват с несвързани почви
 • Геомрежите Secugrid® може да се използват заедно с цимент или вар за стабилизиране на почвата
 • Ползите за околната среда, свързани с използването на наличната почва от площадката, включва намалени разходи и замърсяване от транспортирането и опазване на природните ресурси

NAUE M3 STEEL T INSTALLATION