NAUE NAIL

NAUE NAIL

Системата NAUE NAIL съчетава здравината и издръжливостта на геомрежите Secugrid® с почвени гвоздеи за създаването на система за укрепване на стръмни склонове с наклон до 60°. Secugrid® има конструкция с ленти, отличаваща се със забележителна якост, осигуряваща първично укрепване по посока на наклона. Предварително оразмерените почвени гвоздеи се поставят с равномерна стъпка по цялата площ на монтираната върху повърхността на склона укрепваща геомрежа Secugrid®. Освен това, рогозката за ерозионен контрол Secumat® 5/5 Q1 ES 601 се полага над геомрежата Secugrid® преди поставянето на почвените гвоздеи. Запълненият с хумус Secumat® способства вегетационния процес за получаването на озеленени стени и склонове. При необходимост или по предпочитание, озеленяването може да се извърши бързо и ефективно чрез хидропосев. Системата NAUE NAIL може да предостави временно или постоянно укрепване за склоновете. Характеризира се с изключителна гъвкавост, която позволява добра адаптация към конкретните изисквания на проекта и съществуващите условия на площадката, като същевременно осигурява икономично решение за надеждно укрепване на склоновете чрез естествена и дълготрайна зелена покривка.

Георешетките за укрепване на почвата Secugrid® са предназначени за различни условия и почви на площадката, включително да отговарят на предизвикателствата на широк спектър от почвени условия, като по този начин се намалява необходимостта от използването на специална и скъпа насипка.

NAUE NAIL Приложения

 • Като алтернатива за временно стабилизиране на изкопи
 • Върху места с меки или несвързани скали и ограничено при места с твърди скали

Компоненти на системата

 • РЕТ геомрежа за укрепване на почвата Secugrid®
 • Анкери •Рогозка за борба с ерозията Secumat®
 • Крепежни елементи
 • Хидропосев

Предимства

 • Използване при наклони до 60°
 • Постоянна стабилност
 • Предпазва склона от загуба на стабилност и свлачища
 • Директна защита на склона без да се налага отнемане на съществуващата почва
 • Позволява растеж на растителност
 • Лесно и бързо изграждане без застрашаване на безопасността

NAUE M3 NAIL INSTALLATION