NAUE GABION

NAUE GABION

Системата NAUE GABION използва геомрежи Secugrid® за изграждането на армирани земни конструкции с габиони в лицевата част. Геомрежите Secugrid® се  поставят между отделните габиони и се закотвят в почвата. Системата предоставя голяма гъвкавост при проектирането и монтажа, като се постига адаптиране към конкретните изисквания на проекта по отношение на типа почва и геометричните форми. Тази гъвкавост намалява разходите и създава различни естетически възможности. В зависимост от изискванията на проекта, ерозионната устойчивостта на почвата, насипана върху армировъчната геомрежа, се постига чрез полагането на филтриращия геотекстил Secutex® зад габионите. Възможни са наклони до 90°.

NAUE GABION Приложения

 • Подпорни стени от всякакъв вид
 • Изграждане на насипи
 • Брегови устои на мостове
 • Като заместител на бетонни гравитационни стени
 • Автомобилни и железопътни шумови бариери
 • Системи за поемане на почвеното налягане

Компоненти на системата

 • Армираща геомрежа Secugrid®, произведена от РЕТ
 • Габиони
 • Нетъкан филтриращ геотекстил Secutex®, в зависимост от проекта

Предимства

 • Голяма носимоспособност •Бързо и лесно изграждане
 • Гъвкаво външно оформление и конфигурации
 • Стените с габиони може да се изпълняват със специални ъгли и оформление (примерно, заоблени)
 • Може да се използва почва и камъни от площадката
 • Геомрежите Secugrid® може да се използват заедно с цимент или вар за стабилизиране на почвата
 • Възможно е естетическо оформление чрез избиране на различни видове и размери камъни
 • Естетическото оформление може да включва и старинни камъни

NAUE M3 GABION INSTALLATION